Raporty

KOSZTY ŻYCIA W POLSCE

wtorek, 4 września 2018 r.


Statystyczne gospodarstwo domowe ma do zapłaty co miesiąc zobowiązania na kwotę 1572 zł, podczas gdy trzy lata temu było to 976 zł. 70 proc. Polaków uważa, że koszty życia w Polsce są wysokie lub bardzo wysokie. Takie wnioski płyną z drugiej edycji raportu "Portfel statystycznego Polaka" Krajowego Rejestru Długów opracowanego na podstawie wyników badania Kantar Millward Brown.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2018

środa, 29 sierpnia 2018 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. To wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z II kwartału 2018 roku.
czytaj więcej

KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CZYLI SYTUACJA FINANSOWA W BRANŻY BUDOWLANEJ

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r.


Choć budownictwo wraz z powiązanymi sektorami generuje blisko 13% PKB, popyt na usługi rośnie, a dynamika produkcji budowlano-montażowej wciąż jest wysoka – to niepokoi fakt, że zadłużenie w sektorze wzrasta. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, łączny dług tego sektora wynosi już 2,41 mld zł – to o 200 mln zł więcej niż rok temu. Do 64 583 wzrosła też liczba przedsiębiorstw notowanych w KRD.
czytaj więcej

POLSKI TRANSPORT HAMOWANY PRZEZ UNIJNE PRZEPISY I REKORDOWE DŁUGI

piątek, 20 lipca 2018 r.


Branża transportowa budzi wielkie emocje w wielu krajach Unii Europejskiej. Wszystko w związku z procedowaną w Parlamencie Europejskim dyrektywą o pracownikach delegowanych, która może zatrzymać polski transport. Choć wydawać by się mogło, że branża transportowa jest silnym konkurentem dla zagranicznych firm, to wiele może zmienić się po wejściu w życie tej dyrektywy.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości