Raporty

Efekt domina, czyli sytuacja finansowa w branży budowlanej

piątek, 20 października 2017 r.


Choć wydaje się, że w budownictwie najgorsze już minęło, to sytuacja finansowa branży wciąż nie jest najlepsza. Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów, przedsiębiorstwa z tego sektora są winne innym firmom ponad 2,2 mld zł i ich zaległości rosną. Gros tego zadłużenia stanowią duchy przeszłości, czyli zobowiązania zaciągnięte kilka lat wcześniej z tytułu kredytów lub leasingów.
czytaj więcej

Zadłużenie mieszkańców wsi

wtorek, 29 sierpnia 2017 r.


Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Zadłużenie mieszkańców wsi” to analityczne zestawienie danych dotyczących zadłużenia mieszkańców obszarów wiejskich.
czytaj więcej

Stabilizacja uzależniona od eksportu - sytuacja finansowa w branży meblarskiej

czwartek, 24 sierpnia 2017 r.


Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Stabilizacja uzależniona od eksportu – sytuacja fi nansowa w branży meblarskiej” ilustruje dane dotyczące zadłużenia producentów mebli w Polsce. W publikacji zamieszczono informacje pochodzące z bazy danych KRD o zadłużeniu branży, również w podziale na województwa. Raport zawiera także informacje o głównych kategoriach wierzycieli firm meblarskich oraz wskazuje, jakiego rodzaju podmioty są zadłużone wobec badanej grupy przedsiębiorstw.

Publikacja powstała w oparciu o dane Krajowego Rejestru Długów z lipca 2017 r.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2017

czwartek, 10 sierpnia 2017 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z II kwartału 2017 roku.
czytaj więcej
...10 11 12 13 14 15 16 17 18...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości