Porady

Jak windykować bez windykacji?

Ściąganie nieuregulowanych należności to najczęściej przekleństwo i olbrzymi problem dla potencjalnego wierzyciela. Z jednej strony chce odzyskać należne mu pieniądze, ale nie chce także psuć relacji biznesowych z dłużnikiem. Niemniej jednak to zawsze na wierzycielu ciąży obowiązek szukania skutecznych rozwiązań umożliwiających wyegzekwowanie spłaty.

czytaj więcej
Biuro Informacji Gospodarczej - czyli co to jest BIG

W Polsce istnieje kilka instytucji, które świadczą usługi związane z gromadzeniem danych gospodarczych na temat wiarygodności płatniczej zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Informacje te są następnie przekazywane zainteresowanym podmiotom na określonych zasadach. Po takie rozwiązanie coraz częściej sięgają firmy (jak i konsumenci), dzięki czemu mają możliwość sprawdzenia rzetelności swoich potencjalnych kontrahentów. Jakie są zatem zasady działania BIG i jak zdobyć informacje, które mogą zadecydować o podjęciu właściwej decyzji biznesowej?

czytaj więcej
Zmiany, zmiany, zmiany - nowe przepisy dla sektora MŚP

Początek tego roku był niezwykle ważny dla sektora MŚP pod względem nowelizacji wielu przepisów i wejścia w życie nowych, które z założenia mają  ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą najnowszej ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. 

czytaj więcej
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości