Aktualności

Krajowy Rejestr Długów świętuje 15-lecie
Pierwszy i największy BIG w Polsce 4 sierpnia 2018 roku obchodził jubileusz 15-lecia działalności. Dziś w jego bazie znajduje się aż 2,71 mln dłużników, którzy w sumie winni są ponad 52,8 mld zł.
czytaj więcej
Rewolucja w dochodzeniu roszczeń
Z początkiem lipca znacząco znowelizowano kodeks cywilny i dość inwazyjnie zostały skrócone terminy przedawnień dochodzenia roszczeń majątkowch. Wierzyciele nie są zadowoleni, bowiem aktualnie mają maksymalnie 6 lat na dochodzenie swoich należności, a nie jak wczesniej 10. 
czytaj więcej
RODO - Nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały postawione nowe wymogi techniczne dla podmiotów przetwarzającym dane osobowe w formie cyfrowej obowiązujące od 25 maja 2018 roku.

czytaj więcej

Porady

Dbaj o swój biznes, sprawdzaj swoich partnerów
Punktem wyjściowym każdej relacji biznesowej jest założenie o wiarygodności i rzetelności każdej ze stron umowy. I zaufanie. Niemniej jednak, wiele przykładów z rynku dowodzi, że uczciwość ta bywa jednostronna i mocno wybiórcza, szczególnie w obliczu wywiązywania się z deklaracji finansowych (płatności). 
czytaj więcej
Jak uniknąć strat w biznesie
Pomimo tego, że prowadzenie każdego biznesu wygląda nieco inaczej, zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem strat. Oczywiście ryzyko to może przyjmować różne rozmiary i postacie, w zależności od branży, działań konkurencji czy nawet postawy przedsiębiorcy, jednak zawsze pozostaje nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Jednym z najczęściej spotykanych czynników ryzyka w firmach są kontrahenci, których sytuacja finansowa lub prawna jest niejasna. Narażają oni przedsiębiorstwa na straty, utratę płynności finansowej i wiarygodności w oczach Klientów. 
czytaj więcej
Utrudnij dłużnikowi funkcjonowanie na rynku
Zdecydowana większość osób, które prowadzą biznes, prędzej czy później napotka problemy z wyegzekwowaniem należności za sprzedane towary, czy wykonane usługi. Znasz ten scenariusz? Pomimo wielokrotnego upominania i monitowania Klienta, należne pieniądze wciąż nie trafiają na Twoje konto. Nie dość, że nie otrzymujesz swojej należności, po pewnym czasie zaczynasz także ponosić koszty, związane z koniecznością opłacenia podatku VAT lub podatku dochodowego od faktury, za którą Ci nie zapłacono. 
czytaj więcej
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości