Porady

Spirala długów - czy można z niej wyjść?
W Polsce nieprzerwanie rośnie liczba dłużników -  zarówno wśród konsumentów, jak
i przedsiębiorstw. Największe problemy ze spłatami zobowiązań finansowych, mają  jednoosobowe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. W ich przypadku nawet najmniejsze opóźnienie ze strony Klienta może skutkować powstaniem różnego rodzaju zaległości.
czytaj więcej
Dbaj o swój biznes, sprawdzaj swoich partnerów
Punktem wyjściowym każdej relacji biznesowej jest założenie o wiarygodności i rzetelności każdej ze stron umowy. I zaufanie. Niemniej jednak, wiele przykładów z rynku dowodzi, że uczciwość ta bywa jednostronna i mocno wybiórcza, szczególnie w obliczu wywiązywania się z deklaracji finansowych (płatności). 
czytaj więcej
Jak uniknąć strat w biznesie?
Pomimo tego, że prowadzenie każdego biznesu wygląda nieco inaczej, zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem strat. Oczywiście ryzyko to może przyjmować różne rozmiary i postacie, w zależności od branży, działań konkurencji czy nawet postawy przedsiębiorcy, jednak zawsze pozostaje nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Jednym z najczęściej spotykanych czynników ryzyka w firmach są kontrahenci, których sytuacja finansowa lub prawna jest niejasna. Narażają oni przedsiębiorstwa na straty, utratę płynności finansowej i wiarygodności w oczach Klientów. 
czytaj więcej
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości