Porady

Biuro Informacji Gospodarczej - czyli co to jest BIG

W Polsce istnieje kilka instytucji, które świadczą usługi związane z gromadzeniem danych gospodarczych na temat wiarygodności płatniczej zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Informacje te są następnie przekazywane zainteresowanym podmiotom na określonych zasadach. Po takie rozwiązanie coraz częściej sięgają firmy (jak i konsumenci), dzięki czemu mają możliwość sprawdzenia rzetelności swoich potencjalnych kontrahentów. Jakie są zatem zasady działania BIG i jak zdobyć informacje, które mogą zadecydować o podjęciu właściwej decyzji biznesowej?

czytaj więcej
Zmiany, zmiany, zmiany - nowe przepisy dla sektora MŚP

Początek tego roku był niezwykle ważny dla sektora MŚP pod względem nowelizacji wielu przepisów i wejścia w życie nowych, które z założenia mają  ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą najnowszej ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. 

czytaj więcej
W co gra dłużnik, czyli lista popularnych wymówek

Jak mówią najnowsze dane, ponad 8,64 mld zł wynoszą długi polskich przedsiębiorców. Dłużnicy mają kłopoty z uregulowaniem ponad 985 tys. zobowiązań a 8 na 10 świadomie i z premedytacją unika spłacania swoich zobowiązań. Czysta gra czy faktyczne kłopoty finansowe?

czytaj więcej
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości