Porady

Biała lista – grożą sankcje. Czy jesteś na nie gotowy?

Od 1 stycznia 2020 r. na przedsiębiorców, którzy dokonają wpłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek kontrahenta spoza Białej listy podatników VAT – czekają sankcje ze strony skarbówki. Sprawdź, jak ich uniknąć.

czytaj więcej
Jak windykować bez windykacji?

Ściąganie nieuregulowanych należności to najczęściej przekleństwo i olbrzymi problem dla potencjalnego wierzyciela. Z jednej strony chce odzyskać należne mu pieniądze, ale nie chce także psuć relacji biznesowych z dłużnikiem. Niemniej jednak to zawsze na wierzycielu ciąży obowiązek szukania skutecznych rozwiązań umożliwiających wyegzekwowanie spłaty.

czytaj więcej
Biuro Informacji Gospodarczej - czyli co to jest BIG

W Polsce istnieje kilka instytucji, które świadczą usługi związane z gromadzeniem danych gospodarczych na temat wiarygodności płatniczej zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Informacje te są następnie przekazywane zainteresowanym podmiotom na określonych zasadach. Po takie rozwiązanie coraz częściej sięgają firmy (jak i konsumenci), dzięki czemu mają możliwość sprawdzenia rzetelności swoich potencjalnych kontrahentów. Jakie są zatem zasady działania BIG i jak zdobyć informacje, które mogą zadecydować o podjęciu właściwej decyzji biznesowej?

czytaj więcej
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości