Logowanie


GRAF-1074_KRD-Weryfikator-baner-strona_www-(1).png

Wszystkie informacje przekazywane do Krajowego Rejestru Długów są całkowicie bezpieczne. Zapewniają to stosowane przez nas systemy zabezpieczeń danych. Spełniają one międzynarodowe standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji przekazywanych przez klientów, w tym danych osobowych – całkowicie zgodne z normą ISO/IEC 27001:2005.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości