Raporty

Sytuacja finansowa branży turystycznej przed rozpoczęciem sezonu

wtorek, 25 kwietnia 2017 r.


Najnowsze dane Krajowego Rejestru Długów wskazują na delikatną poprawę sytuacji finansowej
w branży turystycznej. Wynika z nich, że co prawda od początku lutego 2016 r. do marca 2017 r. zwiększył się poziom całkowitego zadłużenia notowanego w KRD BIG SA o około 2 mln zł – z prawie 12,8 mln zł do 14,8 mln zł, ale równolegle zmniejszyła się liczba dłużników – z 458 do 440. Znacznym zwiększeniem popularności cieszy się również tegoroczna oferta biur podróży, co może być jednym z pozytywnych efektów utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Parterem ogólnopolskiego raportu KRD pt. „Sytuacja finansowa branży turystycznej przed rozpoczęciem sezonu” jest Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj więcej

Sytuacja finansowa branży motoryzacyjnej w dobie historycznego prosperity

czwartek, 6 kwietnia 2017 r.


Do blisko 442 milionów złotych wzrosło zadłużenie branży motoryzacyjnej notowane w Krajowym Rejestrze Długów. To  prawie 30% więcej w stosunku do lipca 2016 roku. Przede wszystkim odpowiadają za nie sprzedawcy samochodów i części. Nie najlepiej wygląda też kondycja finansowa warsztatów. Jedynie producenci aut i podzespołów mogą być zadowoleni ze swojej sytuacji. W tej branży liczba dłużników przekroczyła już 16,5 tys., a największy kłopot z terminowym regulowaniem płatności występuje w województwie śląskim – wynika z ogólnopolskiego raportu Krajowego Rejestru Długów pt. „Sytuacja finansowa branży motoryzacyjnej w dobie historycznego prosperity”. Partnerem najnowszego raportu jest Polska Izba Motoryzacji.
czytaj więcej

Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku

poniedziałek, 20 lutego 2017 r.


Ogólnopolski raport na temat sytuacji finansowej branży handlowej jest pierwszym z planowanego corocznie cyklu publikacji dotyczących zobowiązań w tym sektorze gospodarki. Znajduje się w nim wykaz liczby dłużników i wartość ich zobowiązań w podziale wojewódzkim. Zestawienie pokazuje także, gdzie firmy handlowe się zadłużają najczęściej wraz z wolumenem ich długów oraz jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy. Raport prezentuje także lustrzane odbicie, czyli informację na temat firm handlowych w roli wierzyciela.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2017

wtorek, 14 lutego 2017 r.


Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa.
Prezentujemy raport z IV kwartału 2016 roku.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości