Informacje prasowe

wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Seniorzy znikają z Rejestru – stery zadłużenia przejmują młodzi


Na przestrzeni roku zadłużenie emerytów spadło o ponad pół miliarda złotych - wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów. Obecnie zadłużonych jest prawie 340 tys. kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia. Seniorzy wpisani do bazy danych KRD mają do spłaty prawie 800 tys. zobowiązań na kwotę sięgającą ponad 5,7 mld zł. Rekordzista ma do oddania ponad 8 mln zł.
czytaj więcej

wtorek, 31 grudnia 2019 r.

Skutki opóźnień jak efekt motyla


Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów i Związku Przedsiębiorstw Finansowych „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przynosi zmiany w postrzeganiu przez firmy ich własnej sytuacji finansowej. Dotychczas największe problemy z należnościami raportowały mikrofirmy, przedsiębiorstwa z regionu wschodniego oraz z branż budowlanej i handlowej. Tym razem, w badaniu za III kwartał 2019 r., wyraźnie gorsze nastroje panują w przemyśle, a o swoich problemach coraz głośniej mówią firmy średnie i te z regionu centralnego.
czytaj więcej

poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.

Ubyło dłużników, głównie starszych


W porównaniu z początkiem roku zmniejszyła się liczba zadłużonych konsumentów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów. To zasługa głównie osób powyżej 36 roku życia, bo liczba młodszych dłużników się zwiększyła. Nadal rośnie jednak zadłużenie, choć dynamika jego przyrostu jest znacznie mniejsza. Najlepiej spłacają długi kobiety i osoby po 46 roku życia.
czytaj więcej

czwartek, 19 grudnia 2019 r.

Przedsiębiorcy bardziej ufają, kiedy sprawdzają


Tylko w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. firmy pobrały z Krajowego Rejestru Długów 26,3 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów i konsumentów. Do końca roku  liczba ta przekroczy 36 mln. Jeszcze cztery lata temu firmy pobrały 27,3 mln raportów. Tendencja wzrostowa potwierdza, że rośnie świadomość przedsiębiorstw odnośnie oceny ryzyka. Sprawdzanie kondycji finansowej nowych partnerów biznesowych i konsumentów pozwala nie tylko chronić interes firmy, ale też zapobiegać wyłudzeniom w gospodarce.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości