Porady

poniedziałek, 7 stycznia 2019 r.

Spirala długów - czy można z niej wyjść?


W Polsce nieprzerwanie rośnie liczba dłużników -  zarówno wśród konsumentów, jak
i przedsiębiorstw. Największe problemy ze spłatami zobowiązań finansowych, mają  jednoosobowe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa. W ich przypadku nawet najmniejsze opóźnienie ze strony Klienta może skutkować powstaniem różnego rodzaju zaległości.

czytaj więcej

poniedziałek, 22 października 2018 r.

Dbaj o swój biznes, sprawdzaj swoich partnerów


Punktem wyjściowym każdej relacji biznesowej jest założenie o wiarygodności i rzetelności każdej ze stron umowy. I zaufanie. Niemniej jednak, wiele przykładów z rynku dowodzi, że uczciwość ta bywa jednostronna i mocno wybiórcza, szczególnie w obliczu wywiązywania się z deklaracji finansowych (płatności). 

czytaj więcej

poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

Jak uniknąć strat w biznesie?


Pomimo tego, że prowadzenie każdego biznesu wygląda nieco inaczej, zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem strat. Oczywiście ryzyko to może przyjmować różne rozmiary i postacie, w zależności od branży, działań konkurencji czy nawet postawy przedsiębiorcy, jednak zawsze pozostaje nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Jednym z najczęściej spotykanych czynników ryzyka w firmach są kontrahenci, których sytuacja finansowa lub prawna jest niejasna. Narażają oni przedsiębiorstwa na straty, utratę płynności finansowej i wiarygodności w oczach Klientów. 
czytaj więcej

poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

Utrudnij dłużnikowi funkcjonowanie na rynku


Zdecydowana większość osób, które prowadzą biznes, prędzej czy później napotka problemy z wyegzekwowaniem należności za sprzedane towary, czy wykonane usługi. Znasz ten scenariusz? Pomimo wielokrotnego upominania i monitowania Klienta, należne pieniądze wciąż nie trafiają na Twoje konto. Nie dość, że nie otrzymujesz swojej należności, po pewnym czasie zaczynasz także ponosić koszty, związane z koniecznością opłacenia podatku VAT lub podatku dochodowego od faktury, za którą Ci nie zapłacono. 
czytaj więcej

piątek, 18 maja 2018 r.

5 sposobów na sprawdzenie firmy


Zamierzasz podpisać kontrakt z nowym kontrahentem swojej firmy? Przed rozpoczęciem współpracy zawsze warto potwierdzić wiarygodność oraz sprawdzić sytuację finansową nowego Klienta. Dzięki temu możesz uniknąć ryzyka nieotrzymania zapłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary. 
czytaj więcej

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości