Raporty

KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CZYLI SYTUACJA FINANSOWA W BRANŻY BUDOWLANEJ

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r.


Choć budownictwo wraz z powiązanymi sektorami generuje blisko 13% PKB, popyt na usługi rośnie, a dynamika produkcji budowlano-montażowej wciąż jest wysoka – to niepokoi fakt, że zadłużenie w sektorze wzrasta. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, łączny dług tego sektora wynosi już 2,41 mld zł – to o 200 mln zł więcej niż rok temu. Do 64 583 wzrosła też liczba przedsiębiorstw notowanych w KRD.
czytaj więcej

POLSKI TRANSPORT HAMOWANY PRZEZ UNIJNE PRZEPISY I REKORDOWE DŁUGI

piątek, 20 lipca 2018 r.


Branża transportowa budzi wielkie emocje w wielu krajach Unii Europejskiej. Wszystko w związku z procedowaną w Parlamencie Europejskim dyrektywą o pracownikach delegowanych, która może zatrzymać polski transport. Choć wydawać by się mogło, że branża transportowa jest silnym konkurentem dla zagranicznych firm, to wiele może zmienić się po wejściu w życie tej dyrektywy.
czytaj więcej

PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA - II EDYCJA

poniedziałek, 16 lipca 2018 r.


Choć znaczący odsetek Polaków żyje na skraju finansowych tarapatów, to 68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".
czytaj więcej

Napędzana przez eksport, hamowana przez długi - czyli sytuacja finansowa w branży motoryzacyjnej

piątek, 8 czerwca 2018 r.


Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA i Polskiej Izby Motoryzacji „Napędzana przez eksport, hamowana przez długi – czyli sytuacja finansowa w branży motoryzacyjnej” to 2. edycja badania  rynku motoryzacyjnego w Polsce. Opisuje najważniejsze problemy branży oraz przedstawia dane o sytuacji finansowej firm z tego sektora.


czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości