Raporty

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - lipiec 2013 r.

czwartek, 8 sierpnia 2013 r.


Badanie Portfel należności polskich przedsiębiorstw rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. Jest to wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z II kwartału 2013 roku, w którym zatory płatnicze maleją.

czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - kwiecień 2013 r.

wtorek, 7 maja 2013 r.


Informacja sygnalna. Aby uzyskać pełną wersję raportu, proszę o kontakt z biurem prasowym.
czytaj więcej

Portfel należności polskich przedsiębiorstw - styczeń 2013 r.

niedziela, 17 lutego 2013 r.


Informacja sygnalna. Aby uzyskać pełną wersję raportu, proszę o kontakt z biurem prasowym.


czytaj więcej

Zadłużenie Polaków

czwartek, 15 listopada 2012 r.


Chociaż deklarujemy, że nie lubimy się zapożyczać, paradoksalnie toniemy w długach. Aż 58% Polaków ma długi, a co czwarty ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

czytaj więcej
...10 11 12 13 14 15 16 17 18

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości