Młodzi Polacy świadomi zagrożeń i przygotowani do ochrony danych osobowych w czasie pandemii

piątek, 30 kwietnia 2021 r.

Pobierz raport

Wspólne badanie Krajowego Rejestru Długów i serwisu ChronPESEL.pl przeprowadzone pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w marcu 2021 roku na reprezentatywnej grupie 1007 respondentów przez IMAS International.

Spytaliśmy w nim konsumentów o następujące kwestie:

  • Czy w czasie pandemii zauważyli większą aktywność oszustów próbujących wyłudzić dane osobowe
  • Czy potrafią zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych i wiedzą np., jak  rozpoznać fałszywą wiadomość
  • W jaki sposób weryfikują otrzymane telefony, SMS-y i e-maile, żeby uniknąć próby oszustwaCopyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości