KoronaBilans MŚP VII – Co trzeci przedsiębiorca skarży się na nieuregulowane faktury

poniedziałek, 29 marca 2021 r.

Pobierz raport

Ponad 70 proc. przedsiębiorców poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty. Innym dużym problemem dla firmowych finansów są opóźnienia w płatnościach, na które narzeka już co trzeci przedsiębiorca. Z kolei ci, którzy sami nie płacą w terminie, tłumaczą się słabymi wynikami sprzedażowymi oraz oczekiwaniem na przelew od swoich kontrahentów. Takie wnioski płyną z VII edycji badania „KoronaBilans MŚP” przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

W najnowszej edycji cyklicznego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną. Pandemia wciąż powstrzymuje małe i średnie firmy przed inwestowaniem i zatrudnianiem nowych osób, a praca zdalna jest dla nich dużym wyzwaniem. Spytaliśmy też firmy, czy zaszczepiłyby swoich pracowników, gdyby miały taką możliwość. 70 proc. z nich chętnie by to zrobiło. Natomiast w kwestii lockdownu przedsiębiorcy nie mówią jednym głosem. Wielu z nich mówi jasno, że wprowadzone obostrzenia negatywnie wpływają na prowadzenie działalności. Tymczasem zwolennicy lockdownu wierzą, że dzięki niemu, pandemia szybciej się skończy. Firmom doskwierają też zatory płatnicze: 32 proc. z nich skarży się na kłopoty z uzyskaniem na czas płatności od swoich kontrahentów. 


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości