Umiarkowany optymizm i ostrożne prognozy - KoronaBilans MŚP IV

wtorek, 25 sierpnia 2020 r.

Pobierz raport

Przedsiębiorcy nie wiedzą, co przyniosą najbliższe tygodnie i miesiące. Umiarkowany optymizm towarzyszy im w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej, a w pytaniach o lepszą przyszłość przeważają ostrożne prognozy. Wciąż większość firm nie planuje zatrudnienia nowych pracowników, a trzy czwarte nie zamierza inwestować. To główne wnioski, jakie płyną z IV edycji badania KRD „KoronaBilans MŚP”.

Główne wnioski z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

• Obecnie 45,7% przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra. To wzrost o prawie 10 pp. w stosunku do poprzedniego badania. Jedna czwarta badanych uważa, że ich sytuacja jest zła, a nieco ponad 30% ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie.

• Ubywa firm, które spodziewają się poprawy w przyszłości. Obecnie jest to 21% badanych. Większość, bo 54% przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach ich sytuacja ekonomiczna nie zmieni się.

• Coraz więcej firm wskazuje, że ich przychody utrzymają się na takim samym poziomie. Aktualnie ponad 29% właścicieli ma takie założenia.

• Wciąż spora liczba firm (93,8%) skarży się, że nie działa na pełnych obrotach. Te firmy w większości były zmuszone ograniczyć, bądź częściowo lub całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług.

• Trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji. Ta grupa firm jednak systematycznie zmniejsza się na rzecz firm, które chcą to zrobić. Obecnie 15,3% przedsiębiorstw myśli o rozwoju. Miesiąc temu było to 13,8%.

• Przeważająca większość, bo niemal 80% firm nie planuje zwiększać zatrudnienia, jednak 17,3% wskazuje, że w najbliższych trzech miesiącach zwiększy pulę etatów. W poprzedniej edycji deklarowało tak 14,8%.

• Chęć skorzystania z programów rządowych wciąż deklaruje blisko 70% firm. Najbardziej zainteresowane są nimi mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa.

• Zadowolenie z udzielonego przez rząd wsparcia deklaruje obecnie ponad 36% przedsiębiorców. 45% z nich uważa jednak, że wsparcie rządu jest niewystarczające.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości