Informacje prasowe

poniedziałek, 7 września 2020 r.

Home office z telefonem w ręku – epidemia wydłużyła służbowe rozmowy nawet o 4 godziny


Epidemia koronawirusa zmieniła styl pracy wielu Polaków. W efekcie 1 na 5 pracowników znacznie zwiększył czas spędzany z telefonem w ręku - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Dla niemal jednej czwartej z tej grupy służbowe rozmowy zajmują aż 4 godziny więcej w ciągu dnia, niż przed wybuchem zarazy. Z kolei wśród osób, które po przyjściu epidemii odnotowały większą aktywność służbową w Internecie, co czwarty przeznacza na to od 2 do 4 godzin więcej pracy dziennie. Zmiany widać także w długach firm wobec telekomów. W czasie epidemii - od lutego do lipca br. takie zadłużenie wzrosło o ponad 46 mln zł. W sumie firmy mają obecnie do uregulowania prawie 364 mln zł.
czytaj więcej

poniedziałek, 31 sierpnia 2020 r.

Koronawirus dobrą wymówką na niepłacenie


Ponad 192 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych zalega swoim wierzycielom na kwotę ponad 6 mld zł – wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów. Zadłużenie mikroprzedsiębiorców lawinowo rośnie. Częściowo z powodu nierzetelnych kontrahentów. Co czwarty z ankietowanych w sierpniu przedsiębiorców z sektora MŚP zwraca uwagę na ich nieetyczne zachowanie, najczęściej niepłacenie w terminie bądź wydłużenie w nieskończoność terminów płatności. A wszystko „przez pandemię”.
czytaj więcej

wtorek, 25 sierpnia 2020 r.

MŚP walczą o zachowanie miejsc pracy


W II kwartale 2020 r. osoby pracujące stanowiły 53,8 proc. społeczeństwa w Polsce. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w porównaniu z I kwartałem tego roku o 0,4 p. proc., jak i z II kwartałem 2019 r. o 0,6 p. proc. – wynika z opublikowanych dziś danych GUS. Na zmiany, jakie zaszły na rynku pracy, zdecydowany wpływ miała pandemia. Według badania KRD „KoronaBilans MŚP” obecnie sytuacja w zatrudnieniu, zwłaszcza w sektorze MŚP, wygląda lepiej niż okresie kwiecień-czerwiec.
czytaj więcej

czwartek, 20 sierpnia 2020 r.

Co drugie bankructwo widać już rok wcześniej


Prawie 4 000 osób zbankrutowało w pierwszej połowie 2020 r. Symptomy tego było jednak widać znacznie wcześniej. Ponad połowa (51%) z nich na rok przed ogłoszeniem upadłości była już notowana w Krajowym Rejestrze Długów. Ich wierzyciele stracili łącznie 118,5 mln zł. Najwięcej do oddania mieli seniorzy, których zaległości wyniosły 54,5 mln zł.
czytaj więcej
...19 20 21 22 23 24 25 26 27...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości