INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. dla Klientów instytucjonalnych

decorative image
Zaległości osób fizycznych i przedsiębiorców wobec Jednostek Samorządu Terytorialnego i Sektora Mieszkaniowego stale rosną.
Utrudnia to terminowe regulowanie własnych zobowiązań, prowadząc do wstrzymania nowych inwestycji i możliwości rozwoju.

Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. przeciwdziała powstawaniu spirali zadłużenia, od lat wspierając Klientów instytucjonalnych oraz tych z sektora mieszkaniowego w skutecznym odzyskiwaniu należności i zwiększeniu efektywności działań windykacyjnych.

Swoimi działaniami wspieramy m.in. administrację publiczną, jednostki organizacyjne miast oraz gmin, powiatów i województw, zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego działające na rzecz Skarbu Państwa, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, ośrodki pieczy zastępczej, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe czy TBSy.

Oferujemy pełne wsparcie naszych dedykowanych Doradców w zakresie wykorzystywania narzędzi KRD BIG S.A., które pomagają ograniczyć koszty związane z obsługą zaległych płatności i zwiększyć płynność finansową. Ich aktywne stosowanie bezpośrednio przekłada się na zwiększenie możliwości realizacji nowych inwestycji i ogólnego rozwoju.
SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ WSPIERAMY NASZYCH KLIENTÓW
W KLUCZOWYCH DLA NICH OBSZARACH:

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

  • przeprowadzamy działania przyspieszające spłatę zadłużenia (wysyłka wezwania do zapłaty, powiadomienie o dopisaniu do rejestru)
  • zapewniamy dostęp do usługi dopisywania dłużników, która jest skutecznym sposobem na odzyskanie należności za zaległe opłaty wynikające z:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  • należności alimentacyjnych i z tytułu pieczy zastępczej (więcej na: www.krd.pl/zmianywustawie)
  • umów cywilno-prawnych
  • opłat ratalnych i tytułów wykonawczych
  • decyzji administracyjnych (np. mandaty)
SEKTOR MIESZKANIOWY
  • opłat czynszowych
  • umów najmu
  • umów najmu mieszkań komunalnych