Grupa

Z dniem 12 października 2015 r. Grupa KRD zmieniła nazwę na Grupa Kaczmarski. W obrocie gospodarczym (także w zawieranych umowach) będzie można się spotkać jeszcze zamiennie z dwoma określeniami grupy zrzeszającej podmioty poniżej. Ilekroć mowa będzie o Grupie KRD należy przez to rozumieć Grupę Kaczmarski.


Podmioty wchodzące w skład Grupy Kaczmarski:


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, wpłacony w całości

Narodowy Fundusz Gwarancyjny SA

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610456, NIP: 8951643411, kapitał zakładowy 18 000 000 zł, wpłacony w całości

Kaczmarski Inkasso sp. j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000881988, NIP: 8952012173, Suma komandytowa 500 000 zł

Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, NIP: 8990206028

Kancelaria Prawna VIA LEX L. Szcześniak i Wspólnicy Sp.k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000479010, NIP: 8952024779

Kaczmarski Group Sp.j.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000880153; NIP: 8952053350, wkłady wspólników 50 000 000 zł

Kaczmarski  Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i adresem: 51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000512638, NIP 8952031549, kapitał zakładowy 80 000 zł

Martin Official Com Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000418601, NIP: 8952012606,  kapitał zakładowy 5 000 zł


Martin Official Com Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000492347, NIP: 7543079191


Mikroflor Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000652800, NIP: 8952111455, kapitał zakładowy 5 000 zł


Mikroflor Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000661289, NIP: 8952118262


Kaczmarski Altor Asset Management Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000253110, NIP: 8951851003, kapitał zakładowy 460 000 zł


Transparent Data Sp. z o.o. Sp. k.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 61-774 Poznań, ul. Wielka 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000698859, NIP 9721245297


Transparent Data Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu i adresem: 61-806 Poznań, ul. Wielka 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000683858, NIP 7831760800, kapitał zakładowy 5 000 zł


Rzetelna Firma Sp z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejrstrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000409767, NIP: 8952011009, kapitał zakładowy 5.000.00 zł


Easy Check Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000813091, NIP: 8952211524, kapitał zakładowy 850 000,00 zł


EASYinsure Sp. z o.o.

ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, NIP: 8952192956, KRS: 0000744380, REGON: 381013680


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości