Jesteśmy bliżej Ciebie! Pobierz aplikację mobilną KRD BIG S.A. i odkryj nową jakość korzystania z naszych usług.
INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Raporty

decorative image
Poniedziałek, 19 września 2022 r.
Polacy wobec dłużników gminnych
Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA pod patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, prezentujący wyniki badania, którego celem była identyfikacja postaw Polaków wobec działań władz gminy ukierunkowanych na odzyskanie zaległych opłat od mieszkańców i przedsiębiorców. W tym m.in.: poznanie oczekiwań badanych wobec sposobów odzyskiwania zaległych opłat od mieszkańców i przedsiębiorców przez władze gminy, określenie sytuacji, w których badani dostrzegają zasadność rezygnacji z egzekwowania zaległych opłat od mieszkańców i przedsiębiorców przez władze gminy, a także rozpoznanie, czy zdaniem badanych gminy odpowiednio informują mieszkańców o sposobach zarządzania gminnym budżetem.

Samorządy lokalne od wielu lat mają kłopoty z odzyskiwaniem zaległych płatności od mieszkańców i przedsiębiorców, przez co dysponują mniejszą pulą pieniędzy na zaspokajanie wielu potrzeb obywateli. To zobowiązania cywilnoprawne, które mogą być dopisywane przez jednostki samorządów terytorialnych czy jednostki im podległe, m.in. zaległy czynsz, opłaty za wynajęcie lokalu, dzierżawy, opłaty przekształceniowe, opłaty za wodę i ścieki itp.

Receptą na kłopoty finansowe mogłoby być regularne dopisywanie dłużników gminnych do biura informacji gospodarczej, w celu motywowania oraz dyscyplinowania niesolidnych płatników do uregulowania zaległych zobowiązań finansowych. Wielu włodarzy ma jednak obawy, że tego typu działania będą źle przyjęte przez mieszkańców, a tym samym poparcie dla władz miast i gmin spadnie. Obawy te nigdy jednak nie zostały poparte żadnym badaniem.

Dlatego Krajowy Rejestr Długów, jako pierwsze Biuro Informacji Gospodarczej w Polsce, zbadał stosunek mieszkańców do windykowania należności od gminnych dłużników. Niniejszy raport jest prezentacją wyników badania przeprowadzonego w całym kraju na przełomie maja i czerwca 2022 r. Patronat nad publikacją objęła Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Badanie przeprowadzono w maju-czerwcu 2022 r. przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków (N=1011, wiek: 18-74 lata) metodą CAWI.