Jesteśmy bliżej Ciebie! Pobierz aplikację mobilną KRD BIG S.A. i odkryj nową jakość korzystania z naszych usług.
INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

decorative image
Czwartek, 23 marca 2023 r.
O ochronie danych osobowych. Między teorią a praktyką
W imieniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapraszamy na konferencję „Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów”, która odbędzie się 31 marca o godz. 10.00 w Warszawie w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. Serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów są jej patronami.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) stoi na straży podstawowych praw i wolności obywateli, a w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych jako organ właściwy, który czuwa nad przestrzeganiem RODO, w swoich działaniach nie tylko reaguje na wpływające do Urzędu skargi czy zgłoszenia naruszeń ochrony danych, ale również uważnie przygląda się krajowej legislacji i z uwagą śledzi orzecznictwo w tym zakresie.

Program wydarzenia
Konferencja zostanie podzielona na trzy części. Prelegenci omówią istotne kwestie związane z ochroną danych osobowych w dwóch panelach: „W trosce o prawa jednostki. Rozbieżność orzecznictwa zagrożeniem dla ochrony danych osobowych” oraz „Ochrona danych osobowych gwarancją poszanowania prawa do prywatności”. Tuż po nich odbędzie się debata z udziałem zaproszonych ekspertów nt. „Systemu ochrony danych osobowych w pracach regulatorów na rzecz obywatela”.

Podczas wydarzenia Urząd poruszy m.in. temat wyzwań związanych z ochroną danych osobowych w świetle praktyki organu nadzorczego oraz w rozstrzygnięciach sądów.

Eksperci podejmą także zagadnienia dotyczące samego pojęcia danych osobowych wyrażonego w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości UE – instytucji czuwającej nad stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii Europejskiej. Nie zabraknie wystąpienia na temat wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych w kontekście definicji danych osobowych oraz przeglądu stanowisk i decyzji UODO, a także orzecznictwa krajowego w tym zakresie.
Pełna agenda wydarzenia znajduje się poniżej.

Warunki uczestnictwa w konferencji
Osoby chcące uczestniczyć zdalnie w tej konferencji będą mogły skorzystać z transmisji internetowej, do której dostęp będzie możliwy za pośrednictwem strony WWW UODO poprzez link aktywny w dniu wydarzenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w webinarium decyduje kolejność przyłączenia się do wydarzenia. Link do transmisji konferencji będzie aktywny w dniu spotkania.

Zapis wideo zostanie udostępniony na stronie www.uodo.gov.pl w późniejszym terminie.

Konferencja jest objęta patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowego Rejestru Długów oraz serwisu ChronPESEL.pl.

Agenda wydarzenia:

10.00-10.30 Otwarcie konferencji

Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Rektor dr hab. Konrad Janowski, prof. Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Adam Łącki, Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

10.30-10.45 Wystąpienie inauguracyjne

Wyzwania dla systemu ochrony danych osobowych w Polsce
Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Panel I W trosce o prawa jednostki. Rozbieżność orzecznictwa zagrożeniem dla ochrony danych osobowych

10.45-11.05 
Przegląd stanowisk UODO i orzecznictwa krajowego w zakresie pojęcia danych osobowych
Paulina Dawidczyk, Dyrektor Departamentu Skarg, UODO

11.05-11.25
Rola EROD i jej wytyczne dotyczące pojęcia danych osobowych
Maria Owczarek, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, UODO

11.25-11.45
Opinie EROD i EIOD dotyczące aktów pakietu usług cyfrowych i strategii w zakresie danych
Anna Buchta, Kierownik Działu Polityka i Konsultacje, Europejski Inspektor Ochrony Danych
11.45-12.00 Przerwa kawowa

Panel II Ochrona danych osobowych gwarancją poszanowania prawa do prywatności

12.00-12.15
Brak spójności przepisów krajowych z RODO. Prawo do prywatności a dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa
Weronika Kowalik, Naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji, UODO

12.15-12.30
Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego administracyjnych kar pieniężnych na skuteczność ochrony danych osobowych w Polsce
Jacek Młotkiewicz, Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń, UODO

12.30-12.45
Jak dbać o swoje dane w sieci – wyzwania i zagrożenia użytkowników Internetu
Milena Górecka, Naczelnik Departamentu Polityki Konsumenckiej UKE

12.45-13.00
Powszechna obawa o PESEL
Bartłomiej Drozd, Dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów Konsumenckich Kaczmarski Group, ekspert ChronPESEL.pl

13.00-13.15
Czy numery rejestracyjne to dane osobowe – czyli po co komu Konstytucja
r.pr. Maciej Gawroński, GP Partners Gawroński, Biernatowski, Sp. K.

13.15-14.15 Debata  - System ochrony danych osobowych w pracach regulatorów na rzecz obywatela

Moderator:
Adam Sanocki, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy UODO

Uczestnicy:
Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji, UODO
r.pr. Maciej Gawroński, GP Partners Gawroński, Biernatowski, Sp.K.
Dorota Grudzień-Barbachowska, Dyrektor Departamentu Polityki Konsumenckiej, UKE
Małgorzata Dulińska-Majkowska, Radca prawny, Kierownik Zespołu Ochrony Danych i Prywatności KRD
Artur Zwaliński, Zastępca Dyrektora, Departament Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK
Robert Czarnowicz, Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej

14.15-14.30 Zakończenie konferencji