INFOLINIA: 71 74 74 740
czynna pon.-pt. 7:30–18:00, sob. 8:00-15:00
(Infolinia ogólna Kampanii 20 lat KRD)

Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

decorative image
Piątek, 13 grudnia 2013 r.
Za niezapłaconą grzywnę do rejestru długów
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zamienić kary więzienia w zawieszeniu na grzywny, jako bardziej skuteczną metodę karania sprawców części przestępstw. Ci, którzy grzywny nie zapłacą, trafią do rejestru długów. A to oznacza dodatkowe kłopoty.
Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało zmiany w Kodeksie karnym, które w kwietniu trafią pod obrady rządu. Resort chce zwiększyć liczbę nakładanych kar wolnościowych (grzywny i ograniczenia wolności). O ile teraz grzywny są orzekane w 20 proc. wyroków, to po zmianie przepisów odsetek ten powinien wzrosnąć do 60 proc. Skazany, który nie zapłaciłby kary, trafiłby do biura informacji gospodarczej.

– To bardzo dobrze, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce wykorzystać windykacyjną funkcję biura informacji gospodarczej. Taki wpis utrudnia lub wręcz uniemożliwia korzystanie z wielu usług, np. zaciągania kredytów i pożyczek, a tym samym skutecznie motywuje do spłaty zobowiązań. Dla wielu osób wizja wykluczenia z pewnych czynności jest decydująca i wpływa na szybsze opłacenie kary i powrotu do stanu normalnego. To bardzo skuteczny, miękki środek egzekwowania należności Ważniejsze jest jednak coś innego – to dobry krok w postulowanym przez wiele środowisk kierunku rozwoju BIG-ów, które powinny gromadzić dane ze wszystkich źródeł – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Propozycje resortu sprawiedliwości to jedna z wielu zmian, która zakłada wykorzystanie systemu wymiany informacji gospodarczej. W Ministerstwie Gospodarki trwają obecnie prace nad ustawą regulującą działalność biur informacji gospodarczych dotyczące m.in. zobowiązań publicznoprawnych

– Biuro informacji gospodarczej prócz funkcji windykacyjnej pełni także rolę wiarygodnego źródła danych o dłużnikach, które ma zapobiec powstawaniu zatorów płatniczych. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby gromadziły nie tylko dane z jak największej liczby źródeł, ale także integrowały informacje z publicznie dostępnych rejestrów, np. Krajowego Rejestru Sądowego czy Rejestru Zastawów. To spowoduje, że bardziej precyzyjnie będzie można ocenić wiarygodność klientów wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z odroczonym terminem płatności. Z tego punktu widzenia propozycja nowelizacji Kodeksu karnego jest krokiem we właściwym kierunku – komentuje Anna Marcinkowska, pełnomocnik Zarządu ds. prawnych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.