Jesteśmy bliżej Ciebie! Pobierz aplikację mobilną KRD BIG S.A. i odkryj nową jakość korzystania z naszych usług.
INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

decorative image
Czwartek, 17 maja 2012 r.
KRD w dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych
Krajowy Rejestr Długów, jako jedna z 10 firm w Polsce, zakwalifikował się do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. KRD jeszcze nigdy wcześniej nie podejmował na taką skalę inicjatyw zorientowanych na działania CSR.
Corporate Social Responsibility (CSR) to koncepcja, zgodnie z którą firmy, budując swą strategię społecznej odpowiedzialności, biorą pod uwagę m.in. relacje ze społecznością lokalną, ochronę środowiska, a także komunikację z różnymi grupami interesariuszy, czyli podmiotami, które w jakikolwiek sposób wpływają na firmę oraz pozostają pod wpływem jej działalności.

Projekt „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR” realizowany jest przez PKPP Lewiatan oraz Deloitte i potrwa dwa lata. KRD jest jedną z 10 firm, która będzie w tym czasie budować i wdrażać strategię odpowiedzialnego biznesu przy wsparciu organizatorów projektu.

- Bez wątpienia, dzięki współpracy z ekspertami dysponującymi bogatym doświadczeniem, naszej firmie uda się stworzyć nowoczesną i kompleksową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Wierzymy, że na zakończenie trwania projektu, po dwóch latach od zbudowania i wdrożenia strategii, efekty tych wysiłków będą widoczne i zostaną docenione również przez naszych klientów, którzy są dla nas przecież grupą kluczowych interesariuszy – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Korzyści, jakie przyniesie wdrożenie strategii społecznej odpowiedzialności będą ogromne i to nie tylko dla samego KRD, ale i przede wszystkim dla jego klientów. Od zwiększenia efektywności działań i wspólnych projektów, poprzez udoskonalenie relacji długofalowych, aż po wzrost znajomości wzajemnych oczekiwań, wzrost zaufania i poprawę dialogu.

Dwuletni projekt podzielony został na trzy etapy. W ramach pierwszego z nich zbudowana zostanie podstawa do inicjowania dialogu z interesariuszami, wypracowane zostaną założenia strategiczne w obszarze CSR i wytyczone główne kierunki działań firmy w tym obszarze. Po roku eksperci dokonają wstępnej oceny podjętych działań, w szczególności formy i rezultatów prowadzonego dialogu z interesariuszami. Na zakończenie zorganizowane zostaną warsztaty podsumowujące wdrażanie strategii. Ich efektem będzie opracowanie raportu uwzględniającego globalną ocenę oraz zalecenia na przyszłość.