Jesteśmy bliżej Ciebie! Pobierz aplikację mobilną KRD BIG S.A. i odkryj nową jakość korzystania z naszych usług.
INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

decorative image
Czwartek, 27 października 2011 r.
Polskie firmy ograniczają inwestycje
Aż 2/3 polskich przedsiębiorstw deklaruje, że ogranicza inwestycje, z czego blisko co czwarta w znaczącym stopniu w stosunku do potrzeb. Najbardziej negatywnie na decyzje inwestycyjne firm wpływają zatory płatnicze, polityka podatkowa państwa oraz bariery prawne utrudniające rozpoczynanie nowych przedsięwzięć – takie wyniki przynosi najnowsze badanie przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów wśród 1800 przedsiębiorstw z całej Polski.
Na pytanie o ograniczanie inwestycji tylko 33% ankietowanych przedsiębiorstw odpowiedziało przecząco. Zdecydowana większość firm wstrzymuje wydatki na rozwój własnego biznesu. Ok. 12% redukuje inwestycje o połowę, a tyle samo o 21-50%. Ograniczenia w inwestowaniu dotykają głównie mikroprzedsiębiorstw – ponad połowa z tych firm redukuje inwestycje o 10%, podczas gdy w firmach małych – ograniczenia sięgają 40%, średnich – 24% i dużych – 14%. Przy czym średnie i duże przedsiębiorstwa, jeśli już zmniejszają swoje zaangażowanie inwestycyjne, to w stopniu niewielkim, podczas gdy w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych firm te redukcje są znaczne.

- Wśród barier wskazywanych przez przedsiębiorców jako główne przeszkody w rozpoczynaniu nowych przedsięwzięć są najczęściej zatory płatnicze – mówi Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. – Niewiele mniej wskazań dotyczyło także polityki podatkowej państwa oraz barier prawnych utrudniających rozpoczynanie Inwestycji. Co ciekawe, na zaangażowanie w rozwój nowych przedsięwzięć znacznie mniejszy wpływ miały prognozy rozwoju gospodarczego, wysokość stóp procentowych oraz konieczność spełnienia wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego – dodaje Jakub Kostecki.

Tak się dzieje w przypadku całej gospodarki, ale jeśli przyjrzeć się poszczególnym branżom oraz firmom w zależności od ich wielkości, widać różnicę w postrzeganiu ważności barier.
Zatory płatnicze, polityka podatkowa państwa i zaufanie do instytucji są szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez małe firmy. Te dwa ostatnie czynniki pokazują, jak istotne jest kreowanie prawidłowej polityki podatkowej dla małych firm, tak, żeby mogły się one rozwijać.

Natomiast jeśli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego, to w największym stopniu uwzględniają je firmy budowlane, w najmniejszym zaś usługowe. Wynika to z faktu, że popyt na mieszkania jest ściśle powiązany z koniunkturą, podobnie jak wydatki inwestycyjne państwa na infrastrukturę np. na drogi. Z kolei sektor telekomunikacyjny jest mało uzależniony od prognoz wzrostu, gdyż popyt na usługi telekomunikacyjne dotychczas rósł prawie niezależnie od wzrostu gospodarczego ze względu na niewielkie nasycenie rynku.
Stopy procentowe w największym stopniu wpływają na decyzje inwestycyjne firm finansowych, z kolei przedsiębiorstwa działające w rolnictwie wskazują najczęściej na bariery prawne oraz wymagania środowiskowe, jako czynniki utrudniające rozpoczynanie nowych przedsięwzięć.