Jesteśmy bliżej Ciebie! Pobierz aplikację mobilną KRD BIG S.A. i odkryj nową jakość korzystania z naszych usług.
INFOLINIA: 71 74 74 700
czynna pon.-pt. 7:30–18:00
(Infolinia ogólna Kampanii KRD)

Skontaktuj się z nami

Informacje prasowe

decorative image
Sobota, 04 grudnia 2010 r.
Coraz lepsza sytuacja finansowa firm, maleją problemy z wyegzekwowaniem należności
1/3 polskich firm nie ma problemów z wyegzekwowaniem należności lub są one coraz mniejsze. Jednocześnie już tylko 15% przedsiębiorców deklaruje, że w minionym kwartale ich sytuacja finansowa pogorszyła się – wynika z 8. edycji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP), będący odbiciem nastrojów przedsiębiorców, wzrósł trzeci kwartał z rzędu, i to znacząco – o 1,6 punktu. Tym samym osiągnął najwyższy poziom (86,2 pkt.) od początku realizacji badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, tj. od stycznia 2009 r.– Tak znaczący wzrost poziomu Indeksu to bardzo pozytywny sygnał, dający podstawy do oczekiwania, że wzrost gospodarczy nie będzie hamowany przez problemy z należnościami – przewiduje Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Coraz mniej przeterminowanych należności
Do wzrostu wartości INP najbardziej przyczynił się duży spadek wysokości przeciętnego odsetka należności przeterminowanych w portfelu należności przedsiębiorstw. Obecnie obserwowany poziom 23,9% jest najniższy w całej historii badania. Na tę zmianę najbardziej wpłynęło zmniejszenie się grupy przedsiębiorstw deklarujących, że niespłacone w terminie należności stanowią ponad połowę ogółu ich należności.
Choć informacje o spadku odsetka przeterminowanych należności cieszą, należy jednocześnie mieć na uwadze dane z rynku, wskazujące na rosnącą wartość zamówień. Poprawa może być częściowo wynikiem efektu bazy – w ostatnim czasie doszło do wzrostu liczby transakcji, które po prostu jeszcze nie miały możliwości ulec przeterminowaniu.

Pieniądze płyną coraz sprawniej
Jeszcze nigdy w historii projektu badawczego „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” (a więc od początku 2009 r.) odsetek firm narzekających na rosnący problem z otrzymywaniem na czas pieniędzy od klientów czy kontrahentów nie był tak niski. W październikowej edycji badania wyniósł zaledwie 18,6%, podczas gdy jeszcze w lipcu 2009 r. – 25,6%.

Optymizm dotyczący przyszłości wydaje się jednak nieznacznie zmniejszać. Wskazują na to wyniki pytania o prognozę regulowania należności przez klientów/kontrahentów w kolejnym kwartale. W badaniu przeprowadzonym w październiku 2010 r. z 17,5% do 21% zwiększył się odsetek firm spodziewających się wystąpienia w tej kwestii problemów.Stabilny pozostaje odsetek przedsiębiorstw, które oczekują spadku problemów z odzyskiwaniem należności lub w ogóle nie spodziewają się ich obecności (minimalny wzrost z 26,5% do 26,7%).

– Jednocześnie systematycznie ponad połowa firm nie spodziewa się zmian w spłacalności zobowiązań przez klientów i kontrahentów – zauważa Adam Łącki. – To pozytywny sygnał, świadczący o stabilizacji, a więc mniejszej niepewności dotyczącej przyszłości. Taka sytuacja w konsekwencji ułatwia podejmowanie decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym – dodaje Łącki.

Zatory mniej straszne
Również bardzo istotnie do spadku wartości INP przyczyniło się zmniejszenie zagrożenia powstawaniem zatorów płatniczych. Udział firm deklarujących problemy ze spłatą swoich zobowiązań na skutek problemów z otrzymywaniem należności również jest najmniejszy w dwuletniej historii badania i wynosi 36,8% (spadek z 41%). Choć w szczytowym okresie spowolnienia gospodarczego odsetek ten wynosił nawet 45,3%, obecny poziom trudno uznać za zadowalający.

Jest dobrze
W październikowej edycji badania drugi raz z rzędu odsetek przedsiębiorców deklarujących poprawę sytuacji finansowej w poprzednim kwartale jest wyższy niż odsetek sygnalizujących pogorszenie (odpowiedzi na to pytanie nie mają wpływu na poziom Indeksu Należności Przedsiębiorstw). Przewaga jest już niemal dwukrotna (28,6% wobec 14,5%)!8. edycję badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przeprowadzono od 1 do 15 października 2010 r. na rekordowej próbie 2431 firm korzystających z usług Krajowego Rejestru Długów.