Z naszych usług korzystają największe firmy z kluczowych sektorów gospodarki w Polsce.
328 banków komercyjnych i spółdzielczych
150 firm pożyczkowych
65 firm leasingowych
25 towarzystw ubezpieczeniowych
33 dostawców energii, gazu i paliw
27dostawców TV, internetu i usług GSM
3000 gmin, miast i jednostek samorządu terytorialnego
11200 firm budowlanych
4300 firm transportowych
3200 firm motoryzacyjnych
2700 firm spożywczych

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości