Zmiany, zmiany, zmiany - nowe przepisy dla sektora MŚP

środa, 10 kwietnia 2019 r.

Początek tego roku był niezwykle ważny dla sektora MŚP pod względem nowelizacji wielu przepisów i wejścia w życie nowych, które z założenia mają  ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Wszystko za sprawą najnowszej ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców. 

Pakiet MŚP to szereg rozwiązań, dzięki którym, według prognoz rządowych, w portfelach tych najmniejszych przedsiębiorców, zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł. Pakiet ten przewiduje m.in.:
  • uznanie wartości pracy małżonka za koszt podatkowy;
  • jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł;
  • skrócenie terminu (ze 150 do 90 dni) umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”.
To mechanizm, który pozwala przedsiębiorcy na skorygowanie kwoty in minus podatku należnego wynikającego z niezapłaconej faktury, jak i samej podstawy opodatkowania.  Może mieć to wpływ na ograniczenie problemu zatorów płatniczych w Polsce. Zniesiono również obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji zatrudnienia. Uproszczone procedury znacznie ograniczyły czas i koszty ponoszone w związku z wykonywaniem tych zobowiązań, jak również odciążyły przedsiębiorców oraz pracowników.

Samochód w firmie

Kolejna istotna zmiana dotyczy korzystania z aut w celach służbowo-prywatnych. Wydatki związane z eksploatacją samochodu będą stanowiły koszt na poziomie 75% kwoty netto wystawionej na fakturze zakupowej, a nie jak wcześniej zapowiadało Ministerstwo Finansów - tylko 50%.  Jednocześnie niezmiennie 100%  wydatków eksploatacyjnych będzie kosztem przedsiębiorstwa w przypadku aut użytkowanych wyłącznie w celach służbowych, rozliczanych w oparciu
o szczegółową ewidencję przebiegu. Co ważne, nie można zapomnieć, iż w przypadku VAT odliczeniu - dla samochodów użytkowanych w celach służbowo-prywatnych – podlega jedynie 50% kwoty podatku wskazanej na fakturze. Ograniczenie w odliczeniu wspomnianych wydatków dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy nie złożą do Urzędu Skarbowego oświadczenia, dotyczącego wykorzystywania auta wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie zdecydują się na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Zmiany zostały wprowadzone w ramach uchwalonych już nowelizacji w ustawach o PIT i CIT. Ponadto z początkiem roku  prawie dwukrotnie wzrósł limit amortyzacji dla firmowych aut. Poprzednio wynosił on ok.
86 tys. zł a obecnie niemal 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł dla pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę przewidywania ekspertów, na tym limicie amortyzacji skorzysta znacząca liczba właścicieli firm, zwłaszcza z sektora MŚP, gdzie wartość samochodów
z reguły nie przekracza kwoty 150 tys. zł.

Mały podatnik

Wraz z nowy rokiem nastąpiło poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Podwyższono próg sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. "Mały podatnik" ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT). Warto wspomnieć także o IP Box (Innovation Box), która jest niczym innym jak preferencją podatkową w zakresie podatku dochodowego dla wszystkich przedsiębiorstw, które czerpią korzyści finansowe poprzez wprowadzenie na rynek lub sprzedaż tzw. kwalifikowanej własności intelektualnej. Są to m.in. wzory użytkowe, wzory przemysłowe, wynalazki czy programy komputerowe. Jest jednak jeden warunek – muszą być zarejestrowane (lub w trakcie rejestracji) w Urzędzie Patentowym. Nie sposób pominąć także wprowadzenia możliwości skorzystania z tzw. małego ZUS-u. Mogli się o niego ubiegać właściciele firm, których przychody nie przekroczyły w 2018 roku 63 tys. zł. Dzięki temu rozwiązaniu, najmniejsi przedsiębiorcy mogą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne współmierne do przychodów, a nie w dotychczasowej  wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.

Czy takie zmiany to przyczynią się do spektakularnego rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju? Czas pokaże. Bo choć niewątpliwie zmierzają one ku lepszemu i mogą zachęcać do zakładania działalności gospodarczej, to jednak dla polskich firm, szczególnie z sektora MŚP, jest jeszcze wiele do zrobienia.Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości