Utrudnij dłużnikowi funkcjonowanie na rynku

poniedziałek, 18 czerwca 2018 r.

Zdecydowana większość osób, które prowadzą biznes, prędzej czy później napotka problemy z wyegzekwowaniem należności za sprzedane towary, czy wykonane usługi. Znasz ten scenariusz? Pomimo wielokrotnego upominania i monitowania Klienta, należne pieniądze wciąż nie trafiają na Twoje konto. Nie dość, że nie otrzymujesz swojej należności, po pewnym czasie zaczynasz także ponosić koszty, związane z koniecznością opłacenia podatku VAT lub podatku dochodowego od faktury, za którą Ci nie zapłacono. 

Spróbuj łagodnie, czyli windykacja polubowna


Problem ze spłatą należności pojawił się niedawno i dotyczy kontrahenta, który dotychczas cieszył się Twoim zaufaniem? Aby zbyt pochopnie nie palić biznesowych mostów, w pierwszej kolejności warto spróbować zakończyć sprawę w sposób pokojowy, czyli poprzez windykację polubowną.

Windykacja polubowna polega na samodzielnym nakłonieniu dłużnika do dobrowolnego uregulowania płatności. W jaki sposób możesz to zrobić? Możliwości jest kilka:
• Podejmuj próby skontaktowania się z dłużnikiem – odwiedź jego biuro, dzwoń, wysyłaj e-maile i SMS-y z prośbą o natychmiastową zapłatę.
• Wystaw, a następnie wyślij listem poleconym wezwanie do zapłaty należności.
• Poinformuj dłużnika, jakie kroki zamierzasz podjąć w przypadku nieuregulowania należności – np. sprzedaż długu firmie windykacyjnej. Precyzyjnie określ do kiedy ma on czas na zapłatę.
• Jeżeli Twój kontrahent przechodzi przez tymczasowe kłopoty finansowe, możesz podjąć próbę negocjowania warunków spłaty należności.
Pierwsze działania w ramach windykacji polubownej (np. kontakt mailowy lub telefoniczny) warto rozpocząć jak najszybciej po powstaniu długu. Warto jednak mieć świadomość, że tego typu działania zwykle nie są zbyt skuteczne – dłużnicy mogą Cię po prostu unikać. Zdecydowanie skuteczniejsze w tego typu działaniach okazują się profesjonalne firmy zewnętrzne – np. Krajowy Rejestr Długów.

Dopisanie do rejestru dłużników


Rejestr dłużników to lista, na której umieszczani są nieuczciwi Klienci – osoby prywatne i firmy, które zalegają z płatnościami swoich zobowiązań. Wpisanie na listę oznacza dla dłużników poważne kłopoty – dopóki na niej widnieją, banki mogą nie chcieć udzielić im kredytu, dostawca internetu nie pozwoli im na odnowienie umowy, a operator komórkowy nie pozwoli im podpisać umowy o abonament.

Jak wygląda to w praktyce? Po zgłoszeniu dłużnika do rejestru otrzymuje on ostrzeżenie – o ile do wyznaczonego dnia nie ureguluje płatności, zostanie wpisany na listę dłużników. Po wyznaczonym terminie jego dane trafiają do rejestru. Dzięki ograniczeniom, jakie wynikają z tego faktu, funkcjonowanie dłużnika na rynku staje się bardzo utrudnione – staje się on niewiarygodny w oczach dostawców usług, a także w oczach innych Klientów. Jedynym sposobem, na zniknięcie z rejestru dłużników jest dla niego uregulowanie zaległego zobowiązania.

Jak pokazują nasze statystyki, ponad połowa dłużników, zalegających z płatnościami ponad rok, reguluje swoje zobowiązania już po samym otrzymaniu ostrzeżenia o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Dłużników.

Skieruj sprawę do sądu


Jeżeli środki polubowne zawiodą, możesz pójść o krok dalej i sięgnąć po rozwiązanie prawne, czyli windykację sądowo-egzekucyjną. Oczywiście warto mieć świadomość, że metoda ta może wymagać od Ciebie nieco więcej wysiłku i środków pieniężnych niż windykacja samodzielna. Bardzo możliwe jest także, że decydując się na postępowanie sądowe, na stałe utracisz kontrahenta. Kiedy jednak długu nie możesz odzyskać w sposób polubowny, egzekucja może być jedynym sposobem na zwrot należności.
Windykacja sądowo-egzekucyjna umożliwi Ci uzyskanie prawomocnego wyroku, na podstawie którego komornik dokona egzekucji na majątku Twojego dłużnika. Odzyskać w ten sposób możesz nawet wierzytelności, których termin płatności dawno upłynął.

Pomimo tego, że nie każdy dług wydaje się warty walki z nieuczciwym Klientem, nie powinieneś rezygnować z dochodzenia swoich praw. Jeżeli polubowne środki nie działają, a wytoczenie sprawy sądowej wiąże się ze zbyt wieloma trudnościami, możesz skorzystać ze skutecznego rozwiązania pośredniego – dopisania nieuczciwego kontrahenta do rejestru dłużników.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości