Jak zarządzać firmą w kryzysie?

czwartek, 26 marca 2020 r.

Aż 39 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP już w pierwszym tygodniu marca 2020 r. wskazywało, że koronawirus negatywnie wpływa na ich działalność. Takie wyniki przyniosło badania IMAS International, przeprowadzone w tym okresie na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że ta liczba wzrosła.

Natomiast z globalnego badania firmy doradczej Deloitte „Crisis Management Survey” wynika, że 86 proc. firm wierzy, że są wystarczająco lub bardzo dobrze przygotowane na wypadek kryzysu. Jednak większość z nich nigdy nie miała okazji tego przetestować.

Aby ułatwić przedsiębiorcom działanie w sytuacji wywołanej koronawirusem, dajemy garść wskazówek, które pomogą przez nią przejść.

Sztab kryzysowy

Sztab kryzysowy to serce firmy w trudnym okresie. Jeśli trzymamy zarządzanie w „jednej ręce”, łatwiej zapanować nad chaosem. Niezależnie od tego, czy chodzi o małą czy wielką firm, do zadań sztabu należy m.in.:

• analiza ryzyka, tj. przewidywanie potencjalnych zagrożeń, wyprzedzanie faktów i tworzenie alternatywnych scenariuszy postępowania,
• sprawne podejmowanie decyzji i klarowne przekazywanie ich pracownikom oraz kontrahentom,
• aktywne kontrolowanie sytuacji i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki,
• nieustanny kontakt z dyrektorami i kluczowymi pracownikami, aby zapewnić stały dopływ informacji z poszczególnych działów.


Zarządzanie informacją

Przedsiębiorstwa powinny gromadzić tylko te informacje, które są ważne z perspektywy ich działalności. Nie można zapominać o regularnej komunikacji z pracownikami, która powinna zawierać krótkie, jasne informacje. Dzięki temu ograniczymy w zespole wrażenie zagrożenia zdrowotnego i ekonomicznego. Trzeba zbudować w pracownikach poczucie, że są ważną częścią firmy, co umożliwi ciągłość działania przedsiębiorstwa.


Zapewnienie płynności finansowej

Monitorowanie sytuacji finansowej kontrahentów w Krajowym Rejestrze Długów to podstawowy środek „odkażający” w okresie epidemii. Monitoring pozwala na automatyczne śledzenie sytuacji finansowej kontrahenta i zapewnia błyskawiczną informację, gdy zostanie on dopisany do KRD przez innych kontrahentów. W obecnej sytuacji, kiedy działalność wielu przedsiębiorstw jest zagrożona, informacje te są na wagę złota.  Pozwalają reagować na bieżąco, np. zmienić warunki umowy z partnerem handlowym czy terminy płatności.

Sprawdzanie nowych kontrahentów

Sprawdzanie firm i konsumentów w KRD przed zawarciem z nimi umowy pozwala kontrolować ryzyko finansowe. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy widnieją w rejestrze jako dłużnicy. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwiają stworzenie lepszego obrazu kontrahenta i podjęcie decyzji o współpracy i ustalenie jej warunków, np. form płatności za towar.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości