Jak uniknąć strat w biznesie?

poniedziałek, 18 listopada 2019 r.

Pomimo tego, że prowadzenie każdego biznesu wygląda nieco inaczej, zawsze wiąże się ono z pewnym ryzykiem strat. Oczywiście ryzyko to może przyjmować różne rozmiary i postacie, w zależności od branży, działań konkurencji czy nawet postawy przedsiębiorcy, jednak zawsze pozostaje nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Jednym z najczęściej spotykanych czynników ryzyka w firmach są kontrahenci, których sytuacja finansowa lub prawna jest niejasna. Narażają oni przedsiębiorstwa na straty, utratę płynności finansowej i wiarygodności w oczach Klientów. 

Na co jesteś narażony?


Celem nieuczciwego kontrahenta najczęściej jest wyłudzenie pieniędzy, usług lub środków rzeczowych z firmy. Zdarza się jednak czasem, że motywacją oszusta wcale nie jest szybkie wzbogacenie się, a oczernienie przedsiębiorstwa i próba zaszkodzenia mu (do takich kroków może posunąć się na przykład nieuczciwa konkurencja).
W tym celu oszuści mogą próbować podszyć się pod nieistniejące firmy, posługując się danymi, które do złudzenia przypominają autentyczne. Aby wzmocnić swoją wiarygodność, często decydują się na to, by udawać firmy zagraniczne, które w oczach przedsiębiorców często uchodzą za bardziej prestiżowe i bogatsze. Bariera językowa oraz ekscytacja spowodowana perspektywą międzynarodowej współpracy sprzyjają często pochopnym posunięciom ze strony właścicieli firm.
Najbardziej wyrachowani oszuści mogą podszywać się pod przedstawicieli istniejących, dużych, rozpoznawalnych i szanowanych firm. Często posługują się oni firmowymi wizytówkami, pieczątkami czy adresem e-mail, który zawiera nazwę firmy.
Inne ryzyko, na który narażony jest przedsiębiorca, to nieuczciwe zagranie ze strony stałego, zaufanego partnera biznesowego. Trudna sytuacja finansowa może sprawić, że nie będzie on w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań.

Jak możesz się zabezpieczyć?


Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem, zawsze powinieneś potwierdzić, czy firma, która jest przez niego reprezentowana, rzeczywiście istnieje. Możesz sprawdzić to, korzystając z ogólnodostępnych baz przedsiębiorstw, takich jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) czy baza REGON.
Kiedy upewnisz się, że przedsiębiorstwo istnieje, a dane przedstawiane przez kontrahenta pokrywają się z zapisem dostępnym w bazach, powinieneś sprawdzić, czy Twój potencjalny Klient nie ma problemów finansowych.
Korzystając z oferty sprawdzania firm w Krajowym Rejestrze Długów, możesz przekonać się, czy kontrahent nie zalega innej firmie ze spłatą należności. Z podstawowego raportu, sporządzonego przez KRD, poznasz takie informacje, jak: kwota zadłużenia, liczba zobowiązań, liczba wierzycieli oraz ilość wszystkich informacji. Jeżeli zdecydujesz się na to, by skorzystać z raportu rozszerzonego KRD, otrzymasz dodatkowo wszystkie informacje na temat Klienta, jakie znajdują się w rejestrach CEiDG oraz KRS. Dzięki temu będziesz w stanie ocenić wiarygodność finansową przedsiębiorstwa w jednym miejscu.
Krajowy Rejestr Długów oferuje Ci również możliwość bieżącego monitorowania firm. Korzystając z tej usługi, natychmiast dowiesz się, gdy jeden z Twoich kontrahentów trafi na listę dłużników. Dzięki temu masz szansę na szybką reakcję i uniknięcie strat, jakie mogłaby pociągać za sobą dalsza współpraca z niewypłacalnym Klientem.

Ryzyko jako nieodłączny element biznesu


Naturalnym jest, że wchodząc w różnego rodzaju działania biznesowe, przedsiębiorcy kierują się przede wszystkim perspektywą zysku. Błędem jest jednak wykazywanie przesadnego entuzjazmu na myśl o nowych możliwościach współpracy i… zapominanie przez to o ryzyku strat. W biznesie nie istnieją bowiem sytuacje, które są go całkowicie pozbawione. Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorca nie powinien korzystać z pojawiających się możliwości rozwoju. Powinien jednak w każdej z nich dążyć do zminimalizowania ryzyka, które może narazić jego biznes na straty.
Skrupulatnie sprawdzając nowych Klientów i monitorując tych, z którymi współpracujesz na stałe, znacznie zwiększasz minimalizujesz ryzyko strat w swojej firmie. Co więcej, dzięki biznesowej przezorności oszczędzasz swój czas, pieniądze, które bezpowrotnie mógłbyś utracić na skutek nietrafnych, pochopnie podjętych decyzji.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości