Biała lista – grożą sankcje. Czy jesteś na nie gotowy?

piątek, 20 grudnia 2019 r.

Od 1 stycznia 2020 r. na przedsiębiorców, którzy dokonają wpłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek kontrahenta spoza Białej listy podatników VAT – czekają sankcje ze strony skarbówki. Sprawdź, jak ich uniknąć.

• Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie,
• a także ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji,

- to sankcje, które grożą przedsiębiorcom, jeśli po Nowym Roku dokonają oni wpłaty powyżej 15 tys. zł na konto kontrahenta, które nie widnieje na Białej liście.

Jak uniknąć sankcji?

Aby uniknąć przykrych konsekwencji finansowych i podatkowych, przy każdej wpłacie będzie trzeba sprawdzać, czy rachunek konkretnej firmy (wystawcy faktury) znajduje się na Białej liście. A jeśli już ktoś wpłaci pieniądze na rachunek, którego nie ma w wykazie – musi, najpóźniej w ciągu 3 dni, poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.

Czym jest Biała lista?

Biała lista podatników VAT działa od 1 września 2019 r. Prowadzona jest przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). To wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Umożliwia m.in.:

• sprawdzenie, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
• potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić kontrahentowi.

W praktyce niestety wygląda to tak, że to, co dobre dla budżetu państwa, niekoniecznie musi być dobre dla przedsiębiorców. Biała lista podatników VAT, kolejny krok w walce rządu z wyłudzeniami tego podatku, budzi obawy wielu przedsiębiorców.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości