5 sposobów na sprawdzenie firmy

piątek, 18 maja 2018 r.

Zamierzasz podpisać kontrakt z nowym kontrahentem swojej firmy? Przed rozpoczęciem współpracy zawsze warto potwierdzić wiarygodność oraz sprawdzić sytuację finansową nowego Klienta. Dzięki temu możesz uniknąć ryzyka nieotrzymania zapłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary. 

Jak skutecznie sprawdzić firmę, z którą zamierzasz rozpocząć współpracę? Poznaj pięć praktycznych sposobów! 

1. Sprawdź informacje w CEIDG


Wiarygodność swojego potencjalnego Klienta sprawdzisz, potwierdzając, czy firma, którą reprezentuje, rzeczywiście istnieje.
Jeżeli masz do czynienia z przedsiębiorcą, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, dane firmy muszą znajdować się w CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z internetowej bazy możesz skorzystać bezpłatnie i wyszukać interesującą Cię firmę na podstawie jednego z dostępnych elementów: numeru NIP, PKD, REGON, adresu przedsiębiorstwa czy nazwiska właściciela.

Korzystając z CEIDG, możesz uzyskać potwierdzanie, że dana firma istnieje i jej funkcjonowanie nie jest zawieszone. Możesz także sprawdzić, czy dane w rejestrze pokrywają się z tymi, które przedstawia kontrahent.

2. Sprawdź informacje w KRS


Krajowy Rejestr Sądowy działa w sposób zbliżony do CEIDG, jednak w jego rejestrach znajdziesz jedynie spółki prawa handlowego. Oprócz podstawowych danych rejestrowych firm, korzystając z KRS, poznasz również m.in. informacje o rodzaju działalności, wielkości kapitału, niezapłaconych należnościach w ZUS-ie lub Urzędzie Skarbowym.

3. Sprawdź zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów


Krajowy Rejestr Długów (KRD) to największa polska platforma wymiany informacji gospodarczej. Do prowadzonej przez KRD bazy trafiają zarówno firmy, jak i osoby prywatne, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmiotów. Korzystając z raportów podstawowych, możesz sprawdzić, czy Twój potencjalny kontrahent może być uznany za wiarygodnego finansowo. Decydując się na raport rozszerzony, otrzymasz dodatkowo wszystkie informacje na temat Klienta z CEIDG oraz KRS.

Aby odszukać informacje na temat zadłużeń konkretnej firmy lub osoby, wystarczy znajomość numeru NIP lub PESEL. Na ich podstawie system automatycznie generuje raport, zawierający informacje dotyczące Twojego kontrahenta.

4. Uzyskaj zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS


Aby sprawdzić, czy przedsiębiorca nie ma problemu z regulowaniem bieżących zobowiązań, możesz sprawdzić, czy na bieżąco opłaca on podatki oraz składki w ZUS-ie.

W Urzędzie Skarbowym możesz dowiedzieć się, czy Twój potencjalny Klient nie zalega z zapłatą podatku. Niestety, aby to zrobić, będziesz potrzebował pisemnej zgody Klienta. Inną możliwością jest poproszenie potencjalnego kontrahenta o to, by sam dostarczył Ci zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach w US.
Bez konieczności uzyskania zgody czy wiedzy Klienta możesz sprawdzić w dowolnym Urzędzie Skarbowym, czy jest on czynnym płatnikiem podatku VAT.
Aby dowiedzieć się, czy Twój kontrahent nie zalega z opłacaniem należności wobec ZUS-u, możesz poprosić go o przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

5. Zleć przeprowadzenie wywiadu


Jeżeli powyższe metody są dla Ciebie niewystarczające, możesz zdecydować się na to, by sprawdzenie wiarygodności i kondycji firmy powierzyć… wywiadowni gospodarczej. Firmy tego typu zajmują się gromadzeniem oraz analizowaniem informacji o firmach.
Dane, jakie uzyskujesz po zakończonym śledztwie, zostają zwykle ujęte w zbiorczy raport, uwzględniający wszystkie istotne dla Ciebie aspekty. Oczywiście musisz jednak liczyć się z tym, że tego typu usługa będzie Cię słono kosztować.
Zdecydowaną większość informacji, niezbędnych do ustalenia, czy Twój potencjalny Klient jest wiarygodny i wypłacalny, możesz zdobyć sam – korzystając z ogólnodostępnych baz oraz Krajowego Rejestru Dłużników. Warto z tego korzystać! Zaledwie kilka minut spędzonych na sprawdzeniu Klienta może uchronić Twoją firmę przed ryzykiem poważnych strat finansowych.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości