Polityka prywatności

Wstęp

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA (zwany dalej KRD BIG SA lub Biuro) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z jej usług.

Przedstawiona polityka prywatności dotyczy całego systemu KRD BIG SA, w tym wszystkich kanałów teletransmisji do komunikacji z Biurem, a w szczególności wszystkich stron internetowych, które są własnością Biura.

Zakres danych osobowych zbieranych przez Biuro jest zgodny z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81 poz. 530).

Na postawie wyżej wymienionej ustawy Biuro dokonało rejestracji zbioru danych osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ”. Klienci mają wgląd do informacji o zbiorze danych na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Ponadto Biuro działa zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi KRD BIG SA, pozytywnie zaopiniowanym przez GIODO oraz zaakceptowanym przez Ministra Gospodarki. Klienci mogą zapoznać się z regulaminem Biura na stronie internetowej www.krd.pl.

Prawa

Każdy ma prawo skorzystania z określonych w regulaminie usług Biura, a w szczególności z:
 • wglądu do dotyczących go informacji, w szczególności informacji gospodarczych, przetwarzanych przez Biuro;
 • prawa żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione albo są przechowywane z naruszeniem ustawy, w trybie określonym przez regulamin Biura;
 • wglądu do rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych - wgląd do rejestru zapytań jest bezpłatny, jeżeli nie następuje on w odstępach czasu mniejszych niż 6 miesięcy;
 • przekazania do Biura informacji o nieistnieniu zobowiązania, a także wygaśnięciu lub odroczeniu wykonania zobowiązania.
Usługi Biura

Z usług Biura mogą korzystać przedsiębiorcy, jak i konsumenci, po podpisaniu umowy z Biurem, na zasadach określonych w Regulaminie Biura.

Dostęp do usług oferowanych przez Biuro jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:
 • stron internetowych Biura,
 • przedstawicieli Biura,
 • pisemnej korespondencji z Biurem,
 • kontaktu telefonicznego,
 • elektronicznych nośników danych,
 • innych kanałów teletransmisji.

Elektroniczne kanały komunikacyjne są zabezpieczone przed nieuprawnionym lub nieautoryzowanym dostępem metodami kryptograficznymi.


Zabezpieczenie danych

KRD BIG SA spełnia wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

System informatyczny Biura został zbudowany w oparciu o najnowsze technologie, co zapewnienia wysoki poziom bezpieczeństwa powierzanych danych. W celu zabezpieczenia danych klientów Biuro stosuje szereg rozwiązań fizycznych i proceduralnych zapewniających poufność, integralność, dostępność oraz rozliczalność danych.

Biuro wdrożyło oraz pozytywnie certyfikowało System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO 27001.

Kontakt z Biurem

Klient może skontaktować się z Departamentem Obsługi Klienta KRD BIG SA za pomocą:
 • telefonu: +48 (71) 78 50 120,
 • poczty elektronicznej: krd@krd.pl,
 • formularza kontaktowego na stronie www.krd.pl.

Jeżeli użytkownik stron internetowych Biura wpisał się na listę mailingową, aby otrzymywać m.in. bezpłatny biuletyn „Poradnik Wierzyciela”, automatycznie wyraża zgodę na okresowe przesyłanie wiadomości na wskazany przez niego adres e-mailowy. W każdym momencie klient może zrezygnować z tej usługi.

Konfiguracja po stronie klienta

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż KRD BIG SA stosuje na swoich stronach internetowych pliki cookies ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Wykorzystywane są natomiast do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych warunków technicznych
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;

W ramach strony Biura stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.
 • Stałe, przechowywane w komputerze przez czas określony w parametrach przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Służą do zapamiętania wybranych ustawień serwisu i personalizacji interfejsu użytkownika.
 • Zewnętrzne (tzw. „third parties cookies”) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony oraz dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do jego zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w komputerze użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z KRD BIG SA reklamodawców oraz partnerów.
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu ich na jego komputerze. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w komputerze. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.Dla klienta korzystającego z usług Biura poprzez strony WWW konieczna jest akceptacja plików cookies przez przeglądarkę internetową. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie klienta. Strona internetowa może wykorzystywać cookies tylko w celach technicznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Zalecenia Biura

Zaleca się, aby klient przed skorzystaniem z usług Biura zapoznał się z Regulaminem Biura znajdującym się na stronie internetowej www.krd.pl.

Zmiany w Polityce Prywatności

KRD BIG SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności poprzez umieszczenie nowej polityki prywatności na stronie www.krd.pl.

Kontakt

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław

W razie stwierdzenia przez klientów Biura nieprawidłowości wykrytych podczas dokonywanych operacji na danych, w szczególności kwestii związanych z ich bezpieczeństwem, prosimy o kontakt:
 • telefoniczny: +48 (71) 78 50 207,
 • za pomocą poczty elektronicznej: polityka.prywatnosci@krd.pl.;

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości