Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika to kompleksowa usługa windykacyjna dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko i profesjonalnie odzyskać swoje pieniądze. Usługa umożliwia obciążenie dłużnika kosztami windykacji.

Dlaczego warto?

Sprawą zajmą się najlepsi specjaliści z Kaczmarski Inkasso i Kancelarii Prawnej VIA LEX
Dłużnik odda Ci pieniądze za poniesione przez Ciebie koszty windykacji
Oszczędzisz czas, bo wszystko zrobi za Ciebie firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso
Zachowasz dobre relacje z klientem, bo działamy zgodnie z zasadami dobrych praktyk windykacyjnych

W ramach oferty połączyliśmy usługi:

  • Kaczmarski Inkasso – działania windykacyjne
  • KRD BIG SA – dopisanie dłużnika do rejestru
  • Kancelarii Prawnej VIA LEX – działanie na życzenie klienta w momencie braku polubownego rozwiązania sprawy

Czy wiesz, że...

dla naszych klientów odzyskaliśmy
51,5 MLD ZŁ

Przykład z życia

Paweł miał dłużnika, który nie zapłacił mu za towar. Mimo, że wielokrotnie wysyłał do niego prośby o uregulowanie należności, dłużnik nic sobie z tego nie robił. W końcu Paweł za pośrednictwem KRD BIG SA wysłał do niego wezwanie do zapłaty, jednak nadal nie przyniosło to rezultatu. Dłużnik został więc dopisany do bazy KRD BIG SA i wszczęte wobec niego postępowanie windykacyjne.

Kiedy dłużnik dowiedział się, że Kaczmarski Inkasso podjęło wobec jego firmy działania windykacyjne, natychmiast uregulował należność. Paweł odzyskał pieniądze, a kosztami całego procesu obciążył dłużnika.
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości