Dopisywanie dłużników

Dopisanie dłużnika to skuteczny sposób na odzyskanie od niego pieniędzy. Dopisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG SA sprawi, że np. bank nie udzieli mu kredytu lub leasingu, a operator GSM nie przedłuży mu umowy na telefon. Kiedy dłużnik ureguluje zobowiązanie wobec Twojej firmy, jego dane zostaną usunięte z KRD BIG SA.

Dlaczego warto?

Zmobilizujesz dłużnika do spłaty zadłużenia 
Łatwiej odzyskasz pieniądze od dłużnika, bo utrudnisz mu funkcjonowanie na rynku
Sprawisz, że Twój dłużnik straci wiarygodność finansową w oczach kontrahentów oraz instytucji finansowych

Jak to działa?

Czy wiesz, że...

53 %
dłużników zalegających z płatnościami nie dłużej niż rok, spłaca dług już po samym otrzymaniu OSTRZEŻENIA o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów BIG SA
Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości