Zarząd

Adam Łącki

prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ukończył specjalizację: zarzadzanie jednostkami służby zdrowia.


Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych.
Od 1 marca 2005 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych.


W 2014 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 r. Adam Łącki po raz kolejny został uznany przez "Gazetę Finansową" jednym z 25 najlepszych menadżerów świata finansów w Polsce.

W październiku 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.


Jakub Kostecki

Wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA oraz prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso sp. j.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. 


Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 – 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 r. związany z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management sp. z o.o., w której jako prezes zarządu realizował strategię inwestycyjną. Od października 2008 r. jako wiceprezes zarządu odpowiada za rozwój Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. W listopadzie 2015 r. stanął na czele firm Kaczmarski Inkasso oraz Kancelarii Prawnej Via Lex, liderów branży zarządzania wierzytelnościami na zlecenie klientów masowych oraz z sektora MŚP.


Zaangażowany w ciągły rozwój rynku zarządzania wierzytelnościami. Za swoje osiągnięcia wielokrotnie wyróżniany przez branżę finansową.


Maciej Ameljan

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ds. finansowych

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, wydziału Zarządzana i Informatyki, na specjalizacji Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Ukończył również podyplomowe studium Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Controlling.


Zaraz po studiach rozpoczął swoją karierę zawodową w Cadbury Wedel we Wrocławiu. Od 2000 r. związany z Kaczmarski Inkasso, gdzie objął stanowisko kierownika administracji. Od 2005 r. pracował na stanowisku pełnomocnika Zarządu ds. finansowych w Krajowym Rejestrze Długów.
1 marca 2012 r. został mianowany na wiceprezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów ds. finansowych.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości