Zarząd

Adam Łącki

prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie ukończył specjalizację: zarzadzanie jednostkami służby zdrowia.


Swoją karierę zawodową rozpoczął w polskim oddziale koncernu Johnson&Johnson, gdzie z czasem został regionalnym szefem sprzedaży. Następnie kierował kilkoma oddziałami firm windykacyjnych.
Od 1 marca 2005 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Pod jego kierownictwem KRD stało się trwałym elementem w polskiej gospodarce, tworząc ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych.


W 2014 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 r. Adam Łącki po raz kolejny został uznany przez "Gazetę Finansową" jednym z 25 najlepszych menadżerów świata finansów w Polsce.

W październiku 2017 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.


Jakub Kostecki

Wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA oraz prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. o.o. Sp. k.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (handel zagraniczny). Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute. 


Karierę zawodową rozpoczął w wieku 20 lat w firmie windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. W latach 2000 – 2004 współpracował z Kancelarią Prawną Koksztys, a przez następne dwa lata z Kancelarią Prawną Lexus gdzie pełnił funkcję kierownika Departamentu Prawnego odpowiedzialnego za nadzorowanie postępowań sądowych i egzekucyjnych realizowanych na zlecenie klientów. Od 2006 roku związany z polsko-niemiecką firmą Kaczmarski Altor Asset Management sp. z o.o., w której odpowiedzialny był za analizę, wycenę oraz zarządzanie nabytymi portfelami wierzytelności. W 2008 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa, a następnie prezesa Zarządu Kaczmarski Altor Asset Management. Od października 2008 r. wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Od listopada 2015 pełni równolegle funkcję prezesa Zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp. k.


Uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania, windykacji, funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych. Wielokrotnie wyróżniany przez branżę finansową – w 2017 roku znalazł się na liście najważniejszych menedżerów rynku windykacyjnego „Who is who Rynek Windykacji” opublikowanej przez Gazetę Finansową, a w 2018 dołączył do grona „25 Top Menedżerów w Finansach” ogłoszonego przez magazyn Home&Market. Aktywnie uczestniczy w życiu branży windykacyjnej będąc członkiem Rady Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami (PZZW).


Maciej Ameljan

wiceprezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA ds. finansowych

Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, wydziału Zarządzana i Informatyki, na specjalizacji Zarządzenie Przedsiębiorstwem. Ukończył również podyplomowe studium Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Controlling.


Zaraz po studiach rozpoczął swoją karierę zawodową w Cadbury Wedel we Wrocławiu. Od 2000 r. związany z Kaczmarski Inkasso, gdzie objął stanowisko kierownika administracji. Od 2005 r. pracował na stanowisku pełnomocnika Zarządu ds. finansowych w Krajowym Rejestrze Długów.
1 marca 2012 r. został mianowany na wiceprezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów ds. finansowych.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości