ZPF

Od 28 stycznia 2008 roku Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Więcej informacji: https://zpf.pl/

Związek Przedsiębiorstw Finansowych powstał w 1999 roku i skupia kilkadziesiąt kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe oraz zarządzające informacją gospodarczą. ZPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Związek organizuje profesjonalne środowisko dla uczestników sektora, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami czego wyrazem jest ogłoszenie "Zasad Dobrych Praktyk".

Jeżeli uważają Państwo, że doszło do naruszenia "Zasad Dobrych Praktyk" przez przedstawiciela KRD BIG SA istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki ZPF.

 Wniosek można złożyć:

  • listownie - wysyłając go na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
  • faxem - na numer: (58) 302 92 64
  • mailowo - na adres: etyka@zpf.pl

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości