Młodszy Specjalista/Specjalista ds. obsługi klienta

Twoim zadaniem będzie utrzymanie Klienta biznesowego oraz kompleksowa, telefoniczna obsługa połączeń przychodzących i wychodzących w tym prowadzenie rozmów sprzedażowych.

W ramach tego stanowiska oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z dwuskładnikowym systemem wynagradzania, które z jednej strony zapewni Ci stabilność wynagrodzenia, a z drugiej strony będziesz wynagradzany lub wynagradzana za realizację indywidualnych celów,
 • dla osób posiadających status studenta – możliwość zatrudnienia na umowę zlecenie,
 • profesjonalne szkolenie wdrożeniowe z wiedzy o naszych produktach oraz warsztaty z technik negocjacyjnych,
 • wolne weekendy, pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 z dyżurem dwa razy w miesiącu w godz. 9.00-17.00 lub 10.00-18.00.
 • bonus finansowy za polecenie pracownika,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych, takich jak karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna,
 • rozwój umiejętności sprzedażowych i kształtowanie dalszych kariery w ramach struktur Departamentu i całego konsorcjum Kaczmarski Group.
Do naszego zespołu zapraszamy osoby:
 • posiadające umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • rzetelne, wykazujące się sumiennością w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • ze znajomością obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office,
 • nastawione na budowanie trwałych relacji z Klientami, dla których szczególnie istotna jest satysfakcja obsługiwanego Klienta.
Ponadto cenimy sobie osoby, które:
 • posiadają doświadczenie w telefonicznej obsłudze klienta,
 • znają lokalny rynek przedsiębiorstw oraz zagadnienia prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jako Młodszy Specjalista lub Specjalista ds. obsługi klienta będziesz odpowiedzialny za:
 • utrzymywanie relacji z Klientami biznesowymi oraz udzielanie im informacji dotyczącej szerokiej gamy usług ofertowanych przez spółki Grupy Kaczmarski,
 • rozpoznawanie bieżących potrzeb Klienta, dopasowanie oferty produktowej oraz negocjowanie warunków współpracy,
 • aktywizację oraz podtrzymanie biznesowych relacji z Klientem,
 • wykonywanie połączeń wychodzących,przygotowanie dokumentacji dla Klienta w przypadku zmian w umowie.Aplikuj


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przechowywanie swojej aplikacji w bazie CV KRD proszę dołączyć do dokumentów zgłoszeniowych poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRD BIG S.A dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz przesyłania informacji dotyczących aktualnych ofert pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/świadomy, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i możliwość ich poprawiania, oraz wniesienia w dowolnym czasie sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania”

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości