Najwyższy poziom rekrutacji

hr-najwyzszej-jakosci.jpgpszk_color_czlonek_firmowy.jpgW obecnych czasach HR stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z realizacją polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Krajowy Rejestr Długów może pochwalić się swoim Departamentem HR, który otrzymał prestiżowy certyfikat – HR Najwyższej Jakości, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Wyróżnienie to otrzymaliśmy z ważnego powodu - przez cały czas stosujemy najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce.

Zależy nam na budowaniu wizerunku naszej organizacji jako dobrego pracodawcy. Nieustannie wierzymy, że z konkurencją na rynku można wygrać przede wszystkim dzięki pracownikom. Staramy się zarządzać ludźmi w naszej firmie w sposób profesjonalny, a każdego pracownika traktujemy indywidualnie.

Dołączając do grona pracowników Krajowego Rejestru Długów, zyskuje się pewność, że jako firma odznaczona certyfikatem HR Najwyższej Jakości, spełniamy wszystkie normy i wymagania.

  • Prowadzimy rekrutację pracowników w sposób przejrzysty.
  • Tworzymy równe szanse awansu każdemu pracownikowi.
  • Organizujemy pracę, umożliwiając godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym.

Dbamy o rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacji.
Wychodząc z założenia, że człowiek jest najważniejszy, codziennie staramy się sprostać oczekiwaniom naszych  pracowników, którzy odwdzięczają nam się lojalnością i profesjonalizmem.

To dzięki naszym pracownikom jesteśmy liderem na rynku !


KRD BIG SA jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji


Departament HR dokłada wszelkich starań, aby komunikacja z naszymi potencjalnymi kandydatami zawsze była na najwyższym poziomie. Kontaktujemy się z kandydatami na każdym etapie rekrutacji, zawsze udzielając im informacji zwrotnej. Na bieżąco dbamy, aby każdy miał łatwy dostęp do informacji na temat procesu rekrutacji w naszej firmie. 

Staramy się, aby udzielana informacja zwrotna zawierała uzasadnienie naszej decyzji, a gdy jest negatywna – również informacje, co kandydat może zrobić oraz jakie kwalifikacje powinien zdobyć, aby za jakiś czas ponownie spotkać się z nami na spotkaniu rekrutacyjnym.

Przyjazna rekrutacja codziennie wpisuje się w życie naszej firmy, ponieważ to ludzie są dla nas najważniejsi. Oczekując lojalności wobec innych, najpierw dajemy ją od siebie. Uczestnicząc w targach pracy, nasi kandydaci otrzymują informację, że ich aplikacje zostały włączone do bazy, którą na bieżąco przeglądamy, gdy pojawia się nowe miejsce pracy. Każdego kandydata witamy z uśmiechem oraz traktujemy go indywidualnie, zawsze z należytym szacunkiem. 

Starannie przygotowujemy się do wszystkich etapów rekrutacji.  Każde CV oraz list motywacyjny są starannie analizowane. Podczas rekrutacji nie tylko my zadajemy pytania - nasi kandydaci mają szansę otrzymać odpowiedzi na wszystkie swoje wątpliwości dotyczące specyfiki stanowiska oraz firmy.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości