Kariera w ITKrajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA administruje największą w Polsce bazą danych o zadłużonych przedsiębiorcach i konsumentach ze wszystkich gałęzi gospodarki, dostępną przez Internet.  Wykorzystanie zawartych w niej informacji pozwala na uniknięcie ryzyka zawarcia umowy z nieuczciwymi kontrahentami.

Utrzymaniem poprawnego działania systemu zajmuje się Departament IT, najbardziej rozbudowany dział firmy. Na jego rzecz pracuje już ponad 100 osób, a ich wiedza i doświadczenie pozwala na świadczenie przez Krajowy Rejestr Długów usług na najwyższym poziomie.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości