Kariera

OFERTY PRACY

Sprawdź aktualne oferty pracy w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA.
Dowiedz się więcej
kor-oferty_pracy.jpg

Proces rekrutacji

Zobacz jak wygląda nasz proces rekrutacji, pozwoli Ci to optymalnie przygotować się do każdego etapu.
Dowiedz się więcej
kor-proces_rekrutacji.jpg

Studenci i absolwenci

Jesteś studentem lub właśnie skończyłeś studia? Zobacz co możemy Ci zaoferować.
Dowiedz się więcej
kor-studenci.jpg

Najwyższy Poziom rekrutacji

Rekrutacja w KRD BIG SA przebiega wg najlepszych praktyk rynkowych. Sprawdź sam!
Dowiedz się więcej
kor-firma.jpg


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości