Biała lista podatników VAT

1 września 2019 roku weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorca zobowiązany jest przed dokonaniem transakcji zweryfikować, czy jego kontrahent jest płatnikiem VAT. Aby to ułatwić, Ministerstwo Finansów przygotowało tzw. białą listę.

Czym jest biała lista?

Jest to wykaz podatników VAT, w którym można szybko sprawdzić m.in.:

  • czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT
  • czy numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany przelew zgadza się z numerem w rejestrze
  • podstawę prawną, jeśli danej firmie odmówiono rejestracji, wykreślono ją z wykazu lub dodano ją do niego ponownie

Gdzie można znaleźć białą listę podatników VAT?

Wykaz podatników VAT można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów oraz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Firmę można wyszukać po jej numerze konta, NIP-ie, REGON-ie lub nazwie.

Jak widać poniżej, Krajowy Rejestr Długów widnieje na białej liście podatników VAT:biała-lista-(1).png

Numery firmowych rachunków bankowych na białej liście oraz sankcje za korzystanie z rachunku spoza listy

Jak wspomniano, w rejestrze podatników VAT podawane są numery firmowych rachunków bankowych. Są one pobierane automatycznie z bazy Krajowej Administracji Skarbowej. Numery te powinny być zgodne z tymi wskazanymi na fakturach.

Uwaga! Numer podany na fakturach wystawianych przez KRD BIG SA jest numerem subkonta, dlatego nie można zweryfikować go na stronie Ministerstwa Finansów. Oświadczamy jednak, że jest to subkonto podpięte do zgłoszonego do Ministerstwa numeru rachunku 65109000040000001048980001.

Od 1 stycznia 2020 r. wpłacanie pieniędzy na rachunek inny, niż ten podany na białej liście, będzie skutkowało tym, że przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć sobie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jego partner biznesowy nie zapłaci podatku VAT od transakcji.

Sankcje te dotyczą transakcji na kwotę powyżej 15 000 zł.

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości