Centrum prasowe

Informacje prasowe

Przeczytaj najnowsze informacje prasowe Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.
zobacz więcej
kor-aktualnosci.jpg

raporty

Zapoznaj się z cyklicznymi raportami przygotowanymi przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA.
zobacz więcej
kor-raporty.jpg

Kontakt DLA MEDIÓW

Biuro prasowe czeka na Twoje telefony.
zobacz więcej
kor-kontakt_dla_mediow.jpg


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości