Płynność finansowa MŚP w pandemii

wtorek, 9 marca 2021 r.

Pobierz raport

Wspólne badanie Krajowego Rejestru Długów i firmy faktoringowej NFG przeprowadzone przez IMAS International na grupie 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w pandemii.

Spytaliśmy w nim firmy z sektora MŚP o następujące kwestie:

  •     Ile faktur miesięcznie wystawiają firmy w pandemii w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii
  •     O ile dni wydłużyły się średnio terminy płatności na wystawianych przez firmy fakturach w czasie pandemii koronawirusa
  •     Czy firmy rozważają skorzystanie z rozwiązań poprawiających płynność finansową
  •     Z jakim wyprzedzeniem przygotowują plan działania i planują budżety w pandemiiCopyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości