BAROMETR OSZCZĘDNOŚCI

wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Pobierz raport

Prezentujemy raport „Barometr oszczędności” na podstawie badania zrealizowanego przez IMAS International w drugiej połowie  października 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków. Głównym celem badania było sprawdzenie sytuacji finansowej Polaków podczas epidemii koronawirusa.


Pandemia zmieniła podejście Polaków do gospodarowania pieniędzmi. 38% przyznaje, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Ponad połowa twierdzi, że pozostała bez zmian, ale - co ciekawe - 6,2% uważa, że jest lepsza niż przed wybuchem koronawirusa.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości