Zadłużenie wobec firm ubezpieczeniowych

piątek, 21 czerwca 2019 r.

Pobierz raport

Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Zadłużenie wobec firm ubezpieczeniowych” prezentuje dane o zadłużeniu konsumentów oraz przedsiębiorstw wobec ubezpieczycieli działających na polskim rynku.

Raport ukazuje zarówno przyczyny powstawania zaległości, jak i sytuację branży. Publikacja przedstawia szczegółowe dane zaczerpnięte z bazy Krajowego Rejestru Długów dotyczące nieopłaconych zobowiązań, także w ujęciu historycznym i w podziale na województwa. W przypadku konsumentów pokazuje je dodatkowo przez pryzmat wieku i płci dłużników oraz wielkości miejsca ich zamieszkania. W przypadku przedsiębiorstw uwzględnia m.in. podział na formę prawną i branżę dłużnika.
Materiał powstał na bazie danych Krajowego Rejestru Długów z maja 2019 r.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości