DLACZEGO POLACY SIĘ ZADŁUŻAJĄ

piątek, 1 lutego 2019 r.

Pobierz raport

Prezentujemy raport „Dlaczego Polacy się zadłużają” na podstawie badania zrealizowanego przez IMAS International w listopadzie 2018 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. Zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków, w dwóch grupach – osób w wieku produkcyjnym (18-64 lata) i emerytów (powyżej 65 lat).

Jego głównym celem było poznanie powodów, dlaczego Polacy się zadłużają, na co przeznaczają pożyczone pieniądze i jak radzą sobie ze spłatą długów. Badanie pokazało, że trzy czwarte Polaków w wieku 18-64 lata zaciągało kredyty lub pożyczki. Ponad jedna trzecia (35%) deklaruje, że często korzysta z takich usług. Odsetek osób regularnie zaciągających zobowiązania jest znacznie wyższy wśród osób obecnie zadłużonych - połowa z nich korzystała z kredytów wielokrotnie - oraz wśród osób mających problemy ze spłatą.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości