Zadłużenie mieszkańców małych miast

wtorek, 8 maja 2018 r.

Pobierz raport

Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Zadłużenie mieszkańców małych miast” to analityczne zestawienie danych dotyczących zadłużenia mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców. Kwestia i tematyka zadłużania się jest według nas konsekwencją problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy najmniejszych miast Polski.

W publikacji zamieszczone są informacje pochodzące z bazy danych KRD m.in. o liczbie dłużników i wartości ich zobowiązań w podziale wojewódzkim oraz ze względu na wiek i płeć.

Publikacja jest kontynuacją raportu na temat zadłużenia mieszkańców wsi, który opublikowaliśmy w sierpniu 2017 roku. Powstała przy współpracy z twórcami raportu „Światła Małego Miasta”, który jest projektem badawczo-reporterskim mającym na celu zbadanie i opisanie życia codziennego w najmniejszych polskich miasteczkach.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości