Portfel należności polskich przedsiębiorstw - październik 2018

środa, 14 listopada 2018 r.

Pobierz raport

Badanie "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" rozpoczęto w pierwszym kwartale 2009 roku. To wspólny projekt Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, którego celem jest bieżące monitorowanie portfela należności w polskich przedsiębiorstwach, a także obsługi zobowiązań przez polskie przedsiębiorstwa. Prezentujemy raport z III kwartału 2018 roku.

Najnowsze badanie wskazuje na lekki (tj. z 90,2 punktu) spadek Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) do 89,8 punktu, co świadczy o rosnącym pesymizmie w obszarze nieterminowych należności. W kontekście historycznym, wartość wskaźnika zbliża się do długoterminowej (tj. liczonej za cały okres badania) średniej równej 87,5 punktu. Patrząc na krótkookresową perspektywę historyczną, tj. ostatnie trzy lata (podobnie jak w poprzedniej edycji badania), sytuacja jest jeszcze bardziej pesymistyczna, gdyż krótkookresowa średnia historyczna INP wynosi 91,0 punktu.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości