PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA - II EDYCJA

poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

Pobierz raport

Choć znaczący odsetek Polaków żyje na skraju finansowych tarapatów, to 68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".

Aż 30 proc. Polaków przyznaje, że ich sytuacja finansowa w porównaniu do ubiegłego roku jest lepsza, podczas gdy tych, którym wiedzie się gorzej, jest o 10 punktów proc. mniej. Na poprawę sytuacji finansowej największy wpływ miał wzrost dochodów gospodarstwa domowego (w 67 proc. przypadków), a zdecydowanie rzadziej (27 proc. wskazań) ograniczenie wydatków i możliwość zaoszczędzenia.

Raport stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o aktualną sytuację finansową Polaków, koszty życia, problemy z terminowymi płatnościami zobowiązań na podstawie opinii i realnych zachowań Polaków. Odniesienie do pierwszej edycji badania, które zostało przeprowadzone w 2015 r., pozwala na porównanie sytuacji i pokazanie kierunku zmian. Informacje te zostały zderzone z twardymi danymi pochodzącymi z bazy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA., które obrazują poziom zadłużenia społeczeństwa.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości