Zadłużenie mieszkańców wsi

wtorek, 29 sierpnia 2017 r.

Pobierz raport

Raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA „Zadłużenie mieszkańców wsi” to analityczne zestawienie danych dotyczących zadłużenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W publikacji zamieszczone są informacje pochodzące z bazy danych KRD o liczbie dłużników i wartości ich zobowiązań w podziale wojewódzkim oraz ze względu na cechy dłużników. Raport pokazuje także z jakiego rodzaju problemami borykają się mieszkańcy polskiej wsi oraz osoby próbujące ją zdefiniować.


Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości