Długi Trzeba spłacać

poniedziałek, 29 listopada 2010 r.

Rozmowa z Andrzejem Kulikiem, rzecznikiem Krajowego Rejestru Długów we Wrocławiu

Za co możemy trafić na czarną listę dłużników?
- Za własne i cudze grzechy. Za własne, gdy zaciągnęliśmy dług wyższy niż 200 złotych brutto i nie reagujemy na wezwanie wierzyciela do zapłaty. Wówczas, po upływie dwóch miesięcy, nasze dane zostają umieszczone w KRD. Natomiast za cudze grzechy trafimy na listę dłużników, gdy ktoś posługując się naszym skradzionym lub podrobionym dokumentem tożsamości zaciągnął zobowiązania, na przykład kredyt w banku. Niestety, każdego roku odnotowujemy kilkadziesiąt takich przypadków.

Czy w Krajowym Rejestrze Długów mogą się również znaleźć firmy?
- Tak, jeśli ich zaległości wynoszą co najmniej 500 złotych brutto.

Załóżmy, że nie zapłaciliśmy trzech czynszów za mieszkanie. Jak wygląda procedura umieszczania w KRD?
- Wierzyciel musi wysłać do dłużnika zawiadomienie, że jeśli w ciągu 30 dni nie spłaci należności, to zostanie wpisany do rejestru dłużników. Takie zawiadomienie jest wysyłane listem poleconym lub dostarczane do rąk własnych. Co istotne, jeśli w tym terminie nie spłacimy długu, to wierzyciel nie ma obowiązku poinformować o tym, że dopisał nas do KRD.

Jakie są konsekwencje trafienia na czarną listę dłużników?
- Dłużnicy notowani w rejestrze mają spore problemy na przykład z zaciągnięciem kredytu czy kupieniem jakiegoś towaru na raty. Firmy telekomunikacyjne nie chcą im sprzedawać telefonów w promocji, a operatorzy telewizji kablowej i dostawcy szerokopasmowego Internetu odmawiają świadczenia swoich usług.

Kiedy zostaniemy wykreśleni z rejestru KRD?
- Jeśli spłacimy nasz dług. Wówczas w ciągu 14 dni od momentu, gdy pieniądze wpłyną na konto wierzyciela, ten ma obowiązek usunąć nasze dane z KRD. W rejestrze nie pozostanie żaden ślad, że mieliśmy dług. Mamy jeszcze jedno wyjście: czekać aż nasz dług zostanie automatycznie wykasowany z rejestru. Stanie się tak po dziesięciu latach od jego wpisania.

A jeśli trafiliśmy do KRD nie z własnej winy?
- Wówczas koniecznie powiadommy o tym fakcie wierzyciela. Zgłośmy na policji popełnienie przestępstwa. Na czas wyjaśnienia sprawy wierzyciel powinien zawiesić wpis w KRD. Zostanie usunięty z rejestru, gdy do KRD trafią z policji informacje, że rzeczywiście doszło do złamania prawa.
Rozmawiała Małgorzata Wąsacz

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości