Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów:
e-mail: media@krd.pl

Andrzej Kulik
Rzecznik prasowy
tel. 71/ 78 50 318
tel. kom. 661 948 058  
e-mail: a.kulik@krd.pl

     Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości