Informacje prasowe

piątek, 13 września 2019 r.

Branża metalowa twarda jak stal, ale zadłużona


Duży popyt na półfabrykaty w wielu sektorach gospodarki napędza branżę metalową. Zwłaszcza intensywnie rozwijające się budownictwo, a także segment motoryzacyjny i maszynowy wchłaniają jak gąbka wyroby metalowe, które są im niezbędne w realizacji kontraktów. Dobra koniunktura nie chroni jednak branży metalowej przed zadłużeniem. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że jej zaległości w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły 3-krotnie i wynoszą już niemal 135 mln zł.
czytaj więcej

środa, 11 września 2019 r.

Bankruci – co drugi był wcześniej notowany w KRD


Upadłość osoby fizycznej to proces złożony, a nierzadko pierwszą oznaką poważnych problemów jest dług. Na 3715 bankrutów w pierwszym półroczu 2019 roku 62,02% było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów w dniu ogłoszenia upadłości przez sąd. Mieli na koncie 7320 zaległych zobowiązań o łącznej wartości 89,5 mln zł.
czytaj więcej

piątek, 6 września 2019 r.

Polacy są winni sądom prawie pół miliarda złotych


Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów prawie 146 tys. osób ma do zapłaty 485,5 mln zł sądom powszechnym. Dzięki specjalnej platformie do wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej, sądy upubliczniają coraz więcej nieopłaconych zobowiązań. Wartość wpisanych nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, orzeczonych grzywien czy kosztów sądowych jest dwa razy większa niż w 2017 roku. Rekordzista ma do oddania ponad 48 mln zł.
czytaj więcej

środa, 21 sierpnia 2019 r.

Upadłości firm – co druga sygnalizowała wcześniej problemy


W pierwszej połowie 2019 roku upadło w Polsce 282 firm. Co druga z nich była notowana w Krajowym Rejestrze Długów w dniu ogłoszenia wyroku przez sąd. Ich łączne zadłużenie wynosiło 17,2 mln zł. Według danych KRD, bankruci narazili na straty co najmniej 317 wierzycieli.
czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9...

Copyright 2003-2014 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy; KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości